Barista, Kahve Barmeni …

Barista,
Kahve Barmeni.
İtalyanca, barista del caffè,

İtalyanca bir sözcük olan barista, İtalya’da soğuk ve sıcak bütün içecekleri hazırlayıp servis edenlere deniyor.

 

Dünyanın pek çok yerinde aynı sözcük sadece espresso ve kahve yapıp sunan anlamında kullanılıyor.

Espresso makinesinde çalışan, espresso ve espresso bazlı içecekler yapabilen kişidir. Barista, kahvenin çekirdeğinden yapılışına, köpüğünden koyulacağı bardağa ve yapıldığı makineye kadar her şeyini bilmelidir. Hatta bilgi sahibi olmak yeterli değil, deneyimli olmalıdır.

İyi bir Barista’nın önerisine göre iyi bir espresso hazırlamak çok kolaydır. Espresso kahve makinasından 24-30 saniye arasında akması lazım. Yavaş akarsa kahve yanar. Hızlı akarsa demlenemez, aromasını alamaz. Espresso kahvenin köpüğü azsa, tadı ekşi ya da acımtırak ise bayat olabilir. Kahve tozunu elimize aldığımızda birbirine yapışıyorsa taze olduğunu gösterir dağılıyorsa bayattır.

Kahve çekirdek olarak saklanmalıdır. Mümkün değilse tüketebileceğimiz kadar almalıyız. Aksi takdirde öğütülmüş kahve 2 saat içerisinde bayatlamaya başlar. Çekirdek kahve ise 15 gün içinde tüketilmesi faydalıdır. Çekirdek kahve, kapalı paketlerde 2 yıl saklanabilir. Çekilmiş kahvenin düşmanı nemli ortamdır.

Doğu Anadolu’ da çift sürülürken söylenen şarkı, türkü, mani …

Horavel,
Hodah’ ların, kotan sürerken koro halinde söyledikleri türkülere horavel denir. Bir çeşit mahnı (mani) tipi türküdür. Yöremizde çift sürülürken horavel söylenir. Bu bir tutkudur.

Hodağların seslerini uzaklara duyurmak için öküz bonduruğundan koro halinde söyledikleri mahnılardır.

Bazı yöremizde manilere (mahnı) denir.

 

Maniler insanlar arasında sevgi ve hoşgörü bağlarını kuvvetlendirir niteliktedir. Yani bunun yazarı belli olmayan bir tür folklor gibidir.

Kotan, çift sürerken uyku gelmesini, uyuşukluğu önlemek, ritim sağlamak için koro halinde söylenen türkülere horavel denir.

Kars köylerinde Temmuz ayına kotan ayı denir. Rus köylülerinin yöreye getirdiği kotan, toprağın derinliğine işlenmesi ve o döneme göre toprak sürmede kolaylık sağlayışı ile kısa zamanda benimsenip, yaygınlaşmıştır.

Bir kotan koşumu 8-10 çift öküz, ve bir o kadar insan gerektirir. Bu durumda birkaç kişi bir araya gelir, öküzüyle, adamıyla modgam ollur, yani kotan ortaklığı kurarlar. Gündönümü-22 Haziran, ile başlayan Modgamlık, ot biçimine-Ağustos’a kadar sürer. Şafakla koşulan kotan, günbatımında çözülür.

Günboyu yenilen yemekler;
Çalkarama (ayran) içine ekmek doğranarak umaç yapılır. Akşam yemeklerinde ayran aşı, kesme aşı, boz aş, herie gibi çorba türleri bulunur.

Öceş, İddia, bahis, lades …

Öceş,
İddia, bahis, lades.

İddia,
Arapça, iddia, (ﺍﺩّﻋﺎﺀ)
Arapça iddia, dava, istemek kelimesinden türetilmiştir.
İleri sürülen ve savunulan düşünce,
Dediğinde direnme, inat.
Sav,

Lades
Farsça, Lades,
Farsça yad + dest, hatırımda anlamındadır. bir oyun.
Lades oyunu,
Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra, iki kişi tarafından bahis tutuşulan, birinin bir şeyi “aklımda” demeden ötekinden almasıyla yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun.

Lades kemiği, Kuşlarda göğüs kemiği üstünde ve iki kanat arasında bulunan V biçiminde ince kemik.

Bahis,
Arapça, bahis, (ﺑﺤﺚ)
Arapça baḥs̱ kelimesinden türetilmiştir.
Bir konu üzerinde, kazanan tarafa kaybeden tarafın önceden kararlaştırılan bir şeyi vermesi esasına dayanan sözleşme, iddia.

Bahis kelimesinin bir çok anlamından birisi de, görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma.

Ayrıca başka anlamları;
Karşılıklı konuşma, söz, sohbet, lakırdı.
Üzerinde konuşulan, tartışılan konu, mevzû, mesele.
Bir kitapta belli bir konu hakkındaki bilginin toplu halde bulunduğu bölüm, fasıl, mephas.

1 2 3 4 5 6 400