ABD' de yayımlanan dünyanın en tanınmış mizah dergilerinden biri …

mad_logoMad,
ABD’ de yayımlanan dünyanın en tanınmış mizah dergilerinden biri .
Mad kelime olarak Deli, Çılgın, Sinirli anlamlarına gelmektedir.

ABD’ de 1952 yılından beri yayımlanan dünyanın en tanınmış ve en çok satan mizah dergisi.
Mad dergisi 2000-2003 yılları arasında Türkiye’de aylık olarak yayımlanmıştır.
Mad’in (Deli) ünlü çizgi karakteri Alfred E. Neuman.
ABD Başkanı George Bush’u Amerikan mizah dergisinin ünlü bu kahramanına benzetmişlerdir.

Kesilmesi zor odun …

odun5Ankas,
Kesilmesi zor odun.

Odun, Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç demektir. Odunu yakılacak duruma getirmek için kesmek gerekiyor. Önce dağdan, ormandan kesilerek kütük, ağaç, olarak getirilir. Zaten kalın ve kaba kesilmiş ağaç parçasına da kütük denir. Hızarda küçük parçaları ayrılır. Daha sonra balta ile bir kütük üzerinde kesilir. Bazen öyle bir kütük gelirki bir türlü kesemezsin. Budakların kesiştiği yer olur. Balta direkt olarak uygun ayrılma yerine rastgelmez. Hatta mazallah balta veya odun ayrı kuvvetlerin çarpışması sonrasında kayıverir ve bir ka neden olabilir. Dikkatli olmak gerekir. İşte bu tür kesilmesi zor olan oduna ankas denir. Tabi buradan kaynaklanan ters ve akılsız kimseler için argoda aynı tabir kullanılır. Yani yontulması, kesilmesi zor olan anlamında.

Eskiden öyle odun ton ile kilo ile satılmazdı. Bir eşek, at, katır yükü diye satılırdı. Bu miktar bir çekiye eşitti. Zengin isen ormandan kamyonla satın alırsın. Bu durumda ster olarak satılırdı. Evin önüne yıkıp hızarda kestirirsin. Sonra da balta ile sobalık duruma getirirsin. Tabi bu odunları balta ile kesmek ayrı bir ustalıktır. Herkes kesemezdi. Ellerin su toplar. Bir tarafın sakatlanabilir. Ama öyle çatır, çutur ses çıkararak yanmasıda ayrı bir zevktir.

Argoda ankas,
Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt.

Ankas kelimesinin diğer anlamları;
Erkek tilki yavrusu.
Yalan,
Şaka.

Parmaklara takılıp çalınan zil veya buna benzer ses çıkarıcı araç …

çalparaÇalpara, (Farsça),
Halk arasında Şakrak.
Parmaklara takılıp çalınan zil veya buna benzer ses çıkarıcı araç.
Parmaklara takılan, dört veya iki parça ağaçtan yapılmış zil gibi müzik aleti.
Eski oyuncuların ellerinde birbirlerine vurarak dansa tartım tuttukları sopalar abanoz.
Çalpara genellikle abanozdan yapılır. Uzunlukları 8-10 cm’dir. Vurdukça tok ses çıkarır. Uçları ufak menteşelerle bağlanır, bazen dize konularak, bazen elde şaklatılarak çalınır.

Çalpara kelimesinin diğer anlamları;
Çalpara,(İng. ladycrebe).
Kabuklular (Crustacea) sınıfından bir eklembacaklı türü. Uzunluğu 3-5 cm. Karapaksi ve bacakları tüylü olur. Akdenizde yaşar. Açıklarda, kumluk alanlarda yaşayan ve ağları keserek balıkçılara zarar veren bir çeşit çağanoz (Portunus puber).

Araba dingilinin ucuna geçirilen yassı halka.
Gemi bordasında, pis suları dışarı akıtıp deniz suyunu, içeri almayan, tulumba içindeki özel kapak.
Suların azaldığında parası ödenmek üzere tarlayı belediyeye sulatma işi.
Pis, kötü kadın.
Küçük tencere.
Kalaylı tencere.
Beceriksiz, eli işe yakışmayan.
Dibi dar ağzı geniş kap.

Akdeniz bölgesinde Limonlu da denilen bir çay …

lamosLamas,
Limonlu çayı.
Lamos,
Lamus de Lamos,

Lamas, (Lamuso) ismi nehir tanrısı anlamına gelmektedir. Trakheia-Dağlık Kilikya ile Pedias-Ovalık Kilikyayı birbirinden Lamos nehri ayırır.

Limonlu nehrine yakın önemli antik dönem yerleşim yerleri Diocaeserea-Uzuncaburç, Olba-Uğra, Elaioussa Sebaste-Ayaş ve Korykos-Kızkalesi olarak bilinir.

Eskiden Lamos, çevresindeki bölgenin başkenti Lamotis olarak anılmıştır.

Mersin ilinin Erdemli ilçesine bağlı Limonlu´dan Akdeniz´e dökülen Çay, Aksıfat ve Eldilek dereleri ile birleşerek Limonlu (Lamas) Çayını oluşturur. Uzunluğu 130 km. lik Limonlu çayı Kayıcı vadisinden akarak Limonlu sahilinden Akdenize dökülür. Lamas-Limonlu çayı Uzuncaburç civarında Sarıaydın Kırobası, Kızılgeçit arasında vahşi ve derin kanyonlar oluşturur.

"Karatavuk" da denilen ötücü bir kuş …

Bakal,
Karatavuk, (İng. black bird, Fr. merle commun ).
Karabakal,
Bozbakal,
Zemsku .

Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş (Turdus merula).

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, uzunluğu yaklaşık 25 cm kadar, erkeği kara, dişisi kahverengi olan, Palearktik bölgede orman, fundalık ve bahçelerde yaşayan, meyvelerle beslenen Türkiye’de yerli bir kuş türü.

Karatavuk, karabakal, bakal Turdus merula:

Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından ürkek bir kuş türü olup uzunluğu 25 cm. dir. Bu kuşun erkeğinin tüyleri kara, kapkara renklidir. Bu nedenle karatavuk veya karabakal deniyor. Dişisinin tüyleri ise kahverenklidir. Dişisine bazı yörelerde boz bakal da denir.

25 cm. kanat genişliğine sahip olup hızlı uçabilen bu kuşlar beslenmek için parlak sarı renkli gagasıyla topraktan tohum, kurtçuk ve böcekleri çıkararak yer ama esas besinini tohumlardan sağladığından zararlı hayvan olarak kabul edilir. Çok hareketli olan bu kuşlar genelde eti için avlanır. Üremeleri esnasında dişi kuş yuvayı yapar ve yılda iki defa her seferinde 4-5 yumurta yumurtlar. İki haftalık kuluçka sonrasında yavrular dış ortama açılırlar. Böylece orman ve sık çalıklarda çok sessizce gezinirler. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında daha ziyade öterler.

Çam ormanlarında pek rastlanmayan bu kuşlar, Palearktik bölgede yani Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya, Sibirya, Kuzey Çin ve Japonya’yı kapsayan bir zoocoğrafik bölgede orman, fundalık ve bahçelerde yaşar.

Hastaların üzerindeki bakterilerin tanınmasını sağlayan tüm dünyada kullanılan kabları icat eden bakteriyolog ..

Julius Richard Petri, (1852 – 1921)
Bakteriyolog,

Julius Richard Petri’nin icat ettiği Petri Kabı tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılan insanların üzerindeki bakterileri tanınır hale getirmiştir.

1871-1875 yılları içinde Kaiser Wilhelm Akademisi’nde tıp okudu ve 1876 yılında Askeri Doktor olarak mezun oldu. O Berlin’de Charite Hastanesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Julius Richard Petri Bert Koch gibi bir bilim adamının yanında asistan olarak çalışmaya başladı. Berlin’de, 1877 1879 yılları arasında Kraliyet Sağlık Ofisi (Kaiserliches Gesundheitsamt) ‘ne atanmış ve ünlü bakteriyolog Robert Koch’un asistanı olmuştur.

Koch laboratuvarında eşinin katkılarıyla kültür bakterileri üretmeye başladı. Petri sonra standart kültür çanak veya Petri plakalarını icat etti. Böylece önceden mümkün olmayan hastalıklara neden olan bakterileri tanımlamak için bu kabları icat etti. Petri kapları genellikle mikrobiyoloji çalışmalar için kullanıldı.


Çanak kısmen sıcak sıvı ihtiva eden agar ile doldurulur. Besin, kan, tuzlar, karbohidratlar, boyalar, göstergeler, amino asitler ve antibiyotikler içeren belirli maddelerin bir karışımıdır. Agar soğutularak katılaşır. Petri kapları bazen havadaki partiküllerin yerleşmesini kontaminasyon riskini azaltmak için ve kültürlü mikrop biriken ve rahatsız edici su yoğunlaşmasını önlemek için ters (üstte agar) inkübe edilir. Bilim adamları uzun geleneksel sert yüzeylerde fenotipleri ifade edemez.

Biyolojiye yaptığı katkılarla günümüzde büyük öneme sahip olan Julius Richard Petri 20 Aralık 1921 tarihinde hayatını kaybetti.

1 318 319 320 321 322 375