Müzikte zaman ögesi …

Ritim,
Ritm,
Dizem,
Tartım,
Vezin.

Fransızca, rythme.
Latince ve Yunanca, rythme.
İngilizce, rhythm.
Almanca, Rhythmus,
Arapça, ittizan

Müzikte zaman ögesi.
Ritim, melodi ve armoni müziğin içeriğini oluşturur.
Müzikte ritim ve melodi iki ana ögedir.

Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç ahengi.
Duygunun ses haline gelişi.
Müvazeneli ve tenasüblü hareket.
Zaman içinde düzen, intizam, düzüm, ika.
Ahenk.

Bir eylemin düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan uyum .
Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem.
Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu.
Belirli bir ses dizisinin belirli bir ölçü içinde düzenlenmesi.

Müzikde ritim sazı (saz):
Müziki eserinin usul ve temposuna göre icra edilebilmesi için kullanılan kudüm, def, darbuka, zil vb. sazların ortak adıdır.

Yeşilırmak’ ın antik dönemlerdeki adı…

İris,
Yeşilırmak,

Yeşilırmak Nehri;
Kelkit Çayı, Çekerek Irmağı ve Yeşilırmak olmak üzere üç ana kolun birleşimi ile oluşur. Asıl Yeşilırmak’ın uzunluğu 519 km’dir. Sivas’ ın kuzeyindeki Kösedağ eteklerinden doğan nehir, Tokat, Amasya ve Samsun illerinden geçer.

Yeşilırmak, Canik Dağları’nı aşarak Çarşamba Ovası’na yayılır. Karadeniz’e dökülen Türkiye’nin en büyük 2.nehridir. Yeşilırmak Nehri, Çarşamba Ovasını oluşturmuştur.
Üzerinde Almus, Ataköy, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları’ nın kurulduğu Yeşilırmak düzensiz bir rejime sahiptir. Daha önceleri yapılan ağaç köprüler seller nedeniyle sık sık yıkılmakta ırmağın her iki yakasına yerleşmiş olan halk karşıdan karşıya geçişler kayıklarla yapmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1930 yılında ilk defa bir betonarme bir köprü yapılmıştır.
Antik çağ filozofu Strabon’un eserlerinde adı iris olarak geçer. Yeşilırmak vadilerinin büyük bir bölümü sık ormanlarla kaplıdır. Bu açıdan diğer akarsularımız gibi pek aşındırma yapmaz.
Bu nedenle Kızılırmak nehrinin tersine suyu berrak ve yeşilimsidir. Akarsudan özellikle Turhal ve Amasya’da sulama işlerinde çok yararlanılır.

 

Sarı ırmak’ da denilen Çin’ in ikinci uzun akarsuyu…

Huangho,
Altın Nehir,

Sarı Nehir,
Sarı Irmak,
Pinyin,

Huáng Hé,
Wade-Giles,
Hwangho,
Huang Ho,
Huangho,
Serik Derya,

 

Çin’in Yangtze (Yangzi Ciang)’dan sonra, ülkenin ikinci büyük ırmağıdır. Dünyanın en uzun altıncı nehri. Uzunluğu 5.464 km olup, Çin’in batısından Bohai Denizi’ne akar. Adını çığırının üst bölümlerindeki yüksek çamur oranına borçludur.

İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse) …‏

Merdümgiriz,
Mizantrop.
Eski dilde kullanılan bir kelime.

Farsça, merdümgiriz, مردمگریز
İnsanlardan kaçan, kalabalıkları sevmeyen kimse.
İnsanlardan sıkılan, kalabalıktan hoşlanmayıp yalnızlık isteyen.
İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse),

Dilimize Farsça’dan geçen bu kelime, insan manasına gelen “mert” ile kaçma anlamına gelen “güriz” sözcüklerinden oluşuyor.

Mizantrop,
Fransızca misanthrope
Toplumdan, insandan kaçan kimse, merdümgiriz.
İnsandan nefret eden (kimse).

Tibet ve Nepal’de silah olarak kullanılan bir tür pala…

Kukri,
Khukuri,
Nepalce: खुकुरी khukuri,
Khukri,
Kukkri.

Tibet ve Nepal’de silah olarak kullanılan bir tür pala.
Nepal ve Tibet’te silah olarak Kkullanılan ağır pala.
Nepal ve Hindistan’ın Nepalce konuşan Gurkhas bölgesine has bir bıçaktır. Bıçakta belirgin bir eğrilik vardır.
Hint yarımadasında bu bıçak, hem bir araç hem de bir silah olarak kullanılmaktadır. İngiliz, Nepal ve Hint ordusundaki Gurkha (Gorkha) askerlerinin bir silahı olarak kullanılmış. Gurkha askerlerinin karakteristik bir silahı olup Gurkha bıçağı denmiştir.

Kukri, Nepal, Tibet ve Hindistan’da merasim ve düğün törenlerinde geleneksel ayinlerde kullanılır.

1 2 3 461