Sıcaklık …

Sahn,
Sühunet,
Sıcaklık,
Hararet.
Suhunet,
Temperatür,
İng. temperature,
Fra. température,
Alm. Temperatur,
Arapça, درجة الحرارة
Sıcaklık, boşluk.

Bir nesnenin soğuk, serin, ılık ya da sıcak olarak nitelenmesini gerektiren ve taşıdığı fiziksel erkenin düzeyinden oluşan durumu.
Isıldevingen dengedeki özdeğin, her bir özdeciği başına düşen ortalama devinim erkesini ölçen nicelik.
Sıcaklık ye soğukluk gibi duyumları uyandıran, sıcakölçer gözlemleriyle kesin olarak değerlendirilebilen değişken hava koşullarının tümü.
Sıcak olma durumu, ısısı olan şeyin hali
Aletle ölçülebilen ısı derecesi, sühunet
Hamamlarda yıkanmaya mahsus sıcak yer.
Sevgi dolu ve şefkatli olma, cana yakınlık, sevimlilik, samimiyet
İnsanın elinde buzun bıraktığı etkinin karşıtı bir duygu bırakan şeyin durumu, insan vücudundan daha yüksek ısı derecesine sahip olma hali.
Sıcaklık ölçer, Termometre.

Eski dilde Hamamlarda yıkanılan sıcak yere sıcaklık denirdi.
Diyarbakır yöresinde Kahve, çay fincanı anlamında kullanılmaktadır.

1898-1967 yılları arasında yaşayan ve gerçeküstücülüğün en önemli temsilcilerinden biri olan Belçikalı ressam…

Margitte,
René François Ghislain Magritte,
(21 Kasım 1898 – 15 Ağustos 1967)
Belçikalı bir Sürrealist sanatçıydı.
1898-1967 yılları arasında yaşayan ve gerçeküstücülüğün en önemli temsilcilerinden biri olan Belçikalı ressam.
René François Ghislain Magritte
Bir dizi esprili ve düşündürücü görüntü yaratmasıyla tanındı.

Genellikle sıradan nesneleri alışılmadık bir bağlamda tasvir eden çalışması, gözlemcilerin önceden koşullandırılmış gerçeklik algılarına meydan okumakla bilinir. Görüntüleri pop sanatını, minimalist sanatı ve kavramsal sanatı etkiledi.

İşçi sınıfı ile işverenleri kontrol altına alabilmek için partiye bağlı sendikalardan yararlanan ve adını, bu modelin uygulayıcısı olan Arjantinli devlet başkanından alan siyasal anlayış.

Peronizm,
İşçi sınıfı ile işverenleri kontrol altına alabilmek için partiye bağlı sendikalardan yararlanan ve adını, bu modelin uygulayıcısı olan Arjantinli devlet başkanından alan siyasal anlayış.
Peronizm terimi, juan peron adındaki bir subayın 1940’ların ortasında iktidarı ele geçirmesiyle ortaya çıkan ve arjantin işçi sınıfı hareketi içinde uzun süre etkili olan bir akım için kullanılmaktadır.

Peronizm,
İspanyolca: Peronismo,
Arjantin’de 1946-1955 arasında ve 1973-1974’te devlet başkanlığı görevinde bulunan Juan Peron’un popülist ve milliyetçi politikalarına verilen ad. Bu politikayı savunanlara peronist denmektedir.
Juan Peron devlet başkanlığı döneminde kentlerdeki sanayi işçileri ve sendikaları yanı sıra alt ve orta sınıflar ile sanayicilerin de desteğini kazandı. 1955’te, General Aramburu önderliğindeki bir askeri darbeyle devrilerek sürgüne gönderilmesine karşın, Adaletçi Milliyetçi Hareket adı altında toplanan peronistler 1973’teki askeri yönetimin izin verdiği ilk genel seçimlerde büyük bir zafer kazandılar. Sürgünden dönerek başkanlığı üstlenen Peron’un kısa süre sonra ölmesi üzerine yerine karısı İsabel Peron geçti. Bu dönemde peronistlerin sağ ve sol kanatları arasında şiddetli çatışmalar baş gösterdi. Kirli Savaş döneminde pek çok peronist kolluk kuvvetleri tarafından öldürüldü. Peronistler 1983 başkanlık seçimlerinde başarılı olamadılarsa da 1989’da Peronistlerin adayı Carlos Menem başkanlığa seçildi.

Ege denizinin ilk çağlarda “Adalar Denizi” anlamındaki adı …

Arşipel,
Archipelago,
Ege denizi,
Egeo Pelagos,
Adalar Denizi,
Frn. Mer Egee
Ege denizinin ilk çağlarda “Adalar Denizi” anlamındaki adı.
Ege denizinin ilk çağlarda “Eski Deniz” anlamındaki adı . Ege Denizi, Balkan ve Anadolu Yarımadaları arasında, Akdeniz’e bağlı bir denizdir.

 

Marmara Denizi ve Karadeniz’den Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ayrılan bu denizin kuzey sınırları karalarla çizilmiş olmakla birlikte, güney sınırlarını Yunanistan’a bağlı adalar olan Rodos ve Girit çizer. Ege Denizinin tüm kıyıları Türkiye ve Yunanistan ile çevrilidir. Yunanistan’ın Mora Yarımadası ile Marmaris kıyıları arasında uzanan adalarla Akdeniz’den ayrılır. Denizin hemen her yerinde büyüklü küçüklü adalar bulunduğundan, “Adalar Denizi” olarak da adlandırılır. Çok girintili çıkıntılı olan kıyılarda, birbirini izleyen sayısız yarımada, burun, koy, körfez bulunur.

1 2 3 4 5 538