Tamarillo, “Ağaç domatesi” de denen, yumurta büyüklüğünde bir meyve …

Tamarillo,
Solanum Betaceum,
Tomate de árbol,
Tomate de yuca,
Ağaç Domatesi.
Manyok Domates,

Tamamoro domatesi,
Hollanda patlıcanı,
Yumurta büyüklüğünde bir meyve.

 

Tamarillo, Solanaceae (gece gölgesi) ailesindendir. Çiçekli bir bitkidir. Küçük bir ağaç veya çalıdır.

Yumurta şeklinde yenilebilir meyveleri vardır. Tamarilloya ağaç domatesi de denir. Güney Amerika’da İspanya domatesi, tamamoro ve sakhatomat domatesi olarak Endonezya’da ise Hollanda patlıcanı olarak biliniyor.

Özellikle Yeni Zelanda, Ekvador, Avustralya ve ABD’de yetiştirilir.

Macaristan’ da üretilen ünlü bir şarap…

Tokay,
Macarca ismiyle, Tokaji

Zwack
Unikum,
Tokaji Aszu,
Şarapların kralı.
Macaristan’ın ruhu denir.

Macarlar, eskiden Pannonia adı verilen, bugünkü Macaristan ovasında ülkelerini ve krallıklarını kurdular.

Macarları oluşturan toplulukların büyük çoğunluğunun Türk-Hun kökenli olması nedeniyle, Macaristan’a Batı Türkiye denilmiştir.

Macar kralına (Arpad hanedanı) Türklerin Prensi denilmektedir. Tüm dünyada Hunlara ve Attila’ya akrabalığı simgelercesine Hungary yani Hunların ülkesi olarak anılmaktadır.

Macaristan’ın bu zengin ve kadim kültürü, mutfağına ve içeceklerine da yansımıştır. Etli, püreli ve paprikalı yemekleri gulaş Macar mutfağının herkesçe bilinen en ünlü lezzetidir. İçkilerde ise ilk akla gelen isim ünlü Macar şarabı Tokay. Macaristan ovasını ikiye bölen ve suyuyla bu dev ovaya bereket getiren Tuna nehrinin suladığı bağların üzümlerinden üretilen dünyaca ünlü bir şaraptır.

Tоkаy şаrарlаrı, içеrdiklеri şеkеr miktаrı vе kullаnılаn üzüm оrаnınа görе kеndi içindе, Szаmоrоdni vе Aѕzu оlаrаk iki grubа аyrılır. Bugün еn iyi Tоkаy ürеticilеri аrаѕındа Diѕznоkö, Szерѕy, Hеtѕzölö, Orеmuѕ, Pаjzоѕ, Dеgеnfеld ѕаyılаbilir.

1 2 3 4 5 402