Bir tür lor peyniri …

İrimçik,
Erimçek,
Bir tür lor peyniri.
Kaynarken kesilen yoğurda irimçik denilir. Çeşitli kullanma şekillerine göre yoğurdun süzüldüğünü ve bunu da süzülmüş yoğurt şeklinde ifade edilir.

Kazaklara mahsus bir çeşit peynir olan irimçik, iremçek, olarak da söyleniyor. Labne peynir veya lor peynir olarak açıklanan kavramın ilk hecelerdeki sesli harflerin yer değiştirmesi ile erimçek olarak aktarılır.
İritme, Labne peyniri manasındaki sözcüğün Eritme kelimesinin farklı bir söylenişi olarak söylenir.

Peynir besleyici ve lezzetli bir besindir. Fransızların fromage, İtalyanların formaggio, İspanyolların queso, Almanların kase, Rus ve Boşnakların sir, Farsların penir, Hintlilerin paneer, Arapların cebn ya da cübn, Yunanlıların tiri, eski Türklerin ağrımşık, akerişimik, sogut, bışlak, irimçik diye adlandırdıkları peynirdir.
Peynir kelimesi Türkçe’ye Farsça’dan girmiş olup, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçlerinden sonra kullanmaya başladıkları görülmektedir. Memlük kültüründe peynir (penir, benir, beynir), olarak kullanılmıştır.

Venüs gezegenine verilen bir başka ad …

Çolpan,
Zühre,
Akşam Yıldızı,
Sabah Yıldızı,
Çoban Yıldızı,
Venüs,
Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi’nde Afrodit)’ten almıştır.
Venüs adını aşk ve güzelliğin tanrısından almıştır.
Bir kadın figürü ile adlandırılan tek gezegendir. Venüs Roma tanrıçasıdır.

Güneş’e Merkür’den sonra ikinci en yakın gezegendir. Venüs, akşamları Güneş battıktan hemen sonra batı ufkunda veya sabahları Güneş doğmadan hemen önce doğu ufkunda en parlak cisim olarak kendini gösterir.

Venüs, büyüklük ve kütle bakımından Dünyamıza çok benzerdir. Dünyanın ikiz kardeşidir.

Hastanın çevresini doğru olarak kavramasını engelleyen zihinsel bozukluk…

Deliryum,
Deliryum Latince’de orta hattan çıkmak, normallikten ayrılmak anlamına gelmektedir.
Hastanın çevresini doğru olarak kavramasını engelleyen zihinsel bozukluk.

 

Deliryum durumu tıbbi literatürde 2000 yılından beri bilinmektedir.
zellikle ileri yaştaki hastalar ve çocuklarda görülen, bilinçte bulanıklık, kendini birşeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme şeklinde kendini gösteren çoğunlukla geçici bir durumdur.
Deliryum, yaşlı hastalarda sık görülen, ciddi fakat önlenebilir bir mental bozukluktur.
Klinik görünüm birçok başka psikiyatrik bozuklukla karıştırılabilir. Demans, özellikle esas risk faktörüdür ve en sık konan yanlış tanıdır. Deliryum tedavisi, altta yatan nedenlerin tedavisini gerektirir. Bazı olgularda geçici veya semptomatik tedaviler, hastanın rahatlaması veya daha iyi hasta yönetimi için kullanılabilir. Deliryumun rahatsız edici belirtileri bazen haloperidol ve atipikler olmak üzere antipsikotiklerle tedavi edilebilir.

1 2 3 4 538