Bahçe ya da açık ağıl çevresine yapılan çit…

Barı,
Halk dilinde, Çit.
Bahçe ve ağıl çevresine dikilen çit.
Bahçe ya da açık ağıl çevresine yapılan çit.
Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.
Davar sağılan yer, ağıl.
Köy evlerinde bulunan ocak bacası.

Diger anlamları;
Bağ çubuğu.
Yokuş.
Yük.
Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise.
Pirinç tarlarındaki parsel.
Barı, Farsça, Baru, Etrafı surlarla çevrilmiş yer.

Güney Kutup Bölgesi’ne verilen ad…

Antarktika,
Güney Kutup Bölgesi’ne verilen ad.
Antarktika, 60֯ Güney enlemindedir.
Antarktika’nın en yüksek noktası Vinson Massif (4892 m.) dağıdır. Kıta dünyanın en yüksek kıtasıdır. Diğer bölgelerin yarattığı ısı döngüsüne kapalı büyük bir tabakadır. Dolayısıyla sıcaklık son derece düşüktür.
Bitki örtüsü çoğunlukla likenden oluşuyor.
Penguen, fok, balina gibi memeliler yaşıyor.
İlk çağlardan beri hiçbir yerli halk yaşamıyor. Bilimsel çalışmalar yürüten geçici yerleşkeler mevcuttur. Sahibi yoktur. Kimseye ait değildir.

Doğal kaynakları; demir içeren ve içermeyen metaller, ham petrol ve doğal gazdır. Antarktika ise penguen dahil 40 kadar kuş türünün yanı sıra balina, fok, deniz fili gibi türlere evsahipliği yapıyor. Bölgede insan varlığı çok yeni ve sınırlı olduğu için hayvanlar korkusuz ve serbestçe dolaşıyorlar. Güney Kutbunu her yıl 30-40 bin turist ziyaret ediyor.

Kuzey Kutup Bölgesi’ne verilen ad…

Arktika,
Arktik,
Arktikos,
Kuzey Kutup Bölgesi’ne verilen ad.
Dünya’nın Kuzey kutbunda bulunan bölgedir. Arktik bölgesi Yunanca ayıya yakın anlamındaki arktikos kelimesinden türetilmiş. Aslında Kuzey yarım kürede belirgin olan ve Kutup Yıldızının (Polaris) da içinde bulunduğu Büyük Ayı takım yıldızını tarif etmektedir. Dünyamızın iki zıt ucu hakkında ayılar, penguenler, en uzak ve en soğuk olduğu biliniyor. Denizlerle çevrilidir. Gulf Stream akıntısının oluşturduğu sıcak suların etkisindedir.

Bitki örtüsü olarak tundra ve çiçekli bitkiler görülüyor. Kutup ayısı, fok, balina, tilki, ren geyiği gibi memeliler yaşıyor. Bölgede yaşayan halklar; Aleut, Athabaskan, Gwich, Inuit, Saami, Yakut’lardır.

Antarktik kelimesi, yani diğer bir deyişle Anti Arktik ise Güney Kutbunu da içine alan kıtadır. İki kutup arasında belirgin farklar vardır. Arktika’da hava sıcaklığı +13°C ile -43°C arasında değişir. Antarktika’da hava sıcaklığı -89°C’ ye kadar düşebiliyor. Kuzey Kutup noktası, en yakın kara parçasına 700 km. uzakta yer alıyor. Kuzey Kutbunda fiziksel olarak bir işaret yoktur. Antarktika ise bir kıta ve Güney Kutup noktasının en yakın denize uzaklığı 1300 km. Deniz yüzeyinden neredeyse ortalama olarak 3000 m. yüksekte yer alıyor. Güney Kutup noktasının konumu, her sene 1 Ocak’ta yeniden hesaplanıyor.

1 2 3 4 693