Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme…

Cereme,
Cerime,
Ücret,
Ceza,
Fiat, değer.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme.
Eski dilde, eskimiş, cereme.
Arapça cereme sözcüğü, suç, günah anlamındaki cerime kelimesinden türetilmiştir.
Kendi suçu olmadığı halde başkası tarafından yapılan veya kaza ile meydana gelen bir zararı ödeme, Sineye çekme.
Kanunen mecburiyet olmadığı halde verilmek zorunda kalınan para, ödeme.
Suçludan alınan para cezası, cereme.
Günah, suç, zenb.

Spor karşılaşması …

Maç,
Fransızca match.
İng. match.
Karşılaşma.
Spor karşılaşması, Futbol karşılaşması.
İki takım veya iki rakip arasında yapılan karşılaşma. Bazı spor dallarında iki takım, iki kişi, iki taraf arasında yapılan karşılaşma.
İki sporcu veya iki takım arasında, karşılıklı olarak kazanmak amacıyla yapılan yarışma.

Maç sözcüğünün diğer anlamları;
Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı.
Saban ya da pulluğun elle tutulan yeri.(Artvin, Kars, Erzurum, Van yöresinde)
Kaç anlamında bir ünlem.,
İmaj,
Farsça, maç; Öpüş.

Kırmız böceğinden elde edilen parlak kırmızı renk veren madde…

Karmen,
(Karmin),
Carmine,
İngilizce, carmine
Fransızca, carmin
Ortaçağ Latincesi carminium.
Farsça carmir (kırmızı, kıpkırmızı) kökünden gelir.

Farsça Arapça, (قرمز ) qirmiz(kızıl),
Dactylopius coccus (Kırmızı Böceği),
Kırmız böceğinden elde edilen parlak kırmızı renk veren madde. Kırmız Böceği (Kermes), kırmız meşesi üzerinde yaşayan ve kırmız denen kırmızı renkte boyar madde elde edilen kabuklu bit cinsidir.

Carmine, kırmız özü, kıpkırmızı göl veya karmin gölü, doğal kırmızı 4, CI 75470 veya E120, karminik asitten elde edilen parlak kırmızı renkte bir pigmentdir. Gıda sektöründe renklendirici, boya, yenilebilir film ve kaplama olarak; Koşineal ve Şellak gibi böcek ürünleri (E120-karmin ve E904) kullanılmaktadır.

Türkiye’de kullanılan karminin tamamı ithal edilmekte olup, gıda sektöründe kullanım ve depolama kolaylığı gibi nedenlerle toz karmin tercih edilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de tekstil, kozmetik, ilaç ve gıda sanayileri karminin en önemli kullanıcıları durumundadır.

Kadınların kullandığı değerli taşlarla bezeli saç bandı …

Tiara,
Tiara, (Damen).
Baş süsü.
İngilizce, crown, coronet.
Alm. Kopfschmuck; päpstliche Würde
Kadınların kullandığı değerli taşlarla bezeli saç bandı.
Taç gibi baş süsü.

Papaların eskiden giydikleri tören başlığına denir.
Papalığın simgesi olan üç katlı haç.
Eskiden, İranlıların kullandığı sarık.
Papanın resmi başlığı.
Papanın tacı, taç (mücevherli),
Eski İran şahlarının tacı.
Papanın üç katlı tacı.
Papalığın simgesi olan üç katlı taç.
Eskiden papaların kullandığı tören başlığı.
Eski doğu’da ve Bizans’ta hükümdarlık simgesi olan tören başlığı.

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında bir sürekli olasılık dağılımı…

Logistik,
Logistik dağılım,
Olasılık yoğunluk fonksiyonu.
Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımıdır. Logistik dağılımın yığmalı dağılımın bir logistik fonksiyonudur.

İstatistik.
Standard logistik.
Yığmalı dağılım fonksiyonu-YDF
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Yığmalı(Birikimli) dağılım fonksiyonu (YDF)

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımdır. Logistik dağılımın yığmalı dağılım fonksiyon bir logistik fonksiyondur. Şekil bakımından çan şeklinde olan normal dağılıma çok benzer, fakat kuyrukları daha ağır olduğu için daha basık bir şekil gösterir.
İstatiksel analizde; Ortalama, Medyan, Mod, Varyans, Çarpıklık, Fazladan basıklık, Entropi, Değişiklik katsayısı gibi kavramlar hesaplanarak konuşturulur.

1 2 3 28