Susam, susam tanesi …

Küncü,
Künci.
Susam,
Susam tanesi,
Siyah susam(Küncü)
Susam, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.
Zengin bir kullanım alanına ve köklü bir geçmişe sahiptir. Aşırı kullanımdan kaçınılması gereken bu bitkinin tohumu, küspesi ve yağı birçok sektörde kullanılır.

Eski Türkçede, halk ağzında, künçit.
Farsça kuncud, Susam tanesi.
Anadoluda güncü olarak da bilinir.

“Kuyumcular”, “Çerçi Zeus” gibi şiir kitaplarıyla da tanınmış tiyatro sanatçısı ve şairimiz …

Yılmaz Gruda,
Tiyatro oyuncusu,
Dizi oyuncusu,
Sinema oyuncusu.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen.
Kuyumcular, Çerçi Zeus gibi şiir kitaplarıyla da tanınmış tiyatro sanatçısı ve şairimiz.
1930 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yılmaz Gruda, Ankara Ticaret Lisesi’ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru oldu. Bu sırada yazdığı şiirler, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosuna ait Küçük Tiyatro’da devam etti.

Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp, muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti. Ayşen Gruda’nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attila İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Yılmaz Gruda’nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Şimdiye dek 250’yi aşkın filmde oynadı, senaryolar yazdı.
Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 – Onur Ödülü aldı.

Eserleri;
Şiir:
Çarmıhtaki Yeni Mehmet (1968),
Kuyumcular (1980),
Çerçi Zeus (1997),
Bir Çürümüş Kent Belgeseli (2002),
Marathon-Bir Uzun Koşu (2002),
Bir Başka O – Oratoryo

Deneme:
Şu Bizim Tiyatromuz (1976),
Biraz Reklam Alır mısınız? (1986),
Camdaki Düşman (TV Üzerine Görüşler, Türkan Gruda ile, 1991),
Gelir Ergeç (2017).

Araştırma-İnceleme-Derleme:
Çağdaş Edep-Erkan Görgü Kitabı, Bektaşi Fıkraları (2011),
Sultan Abdülaziz Vak’ası (2012),
Yeşilçam Cehennemi (2016).

Çeviri:
Tek Perdelik Dokuz Oyun (Anton Çehov’dan, 1984).

Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ…

Hamail,
Çapraz bağ,
Kılıç kayışı.
Arapça, hamail, (حمائل)
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ.
Sağ omuzdan sol kalçaya kadar uzanıp ucuna kılıç takılan kayış.
Kılıç kayışı, kılıcı bele bağlamaya yarayan kayış.
Tılsım, muska.
Herhangi bir maksatla vücuda bu şekilde bağlanan şey.
Muska, tılsım, Halk ağzında Hamaylı diye söylenir.

Akide …

İnanç,
Akide,
Arapça, akide, (ﻋﻘﻴﺪﻩ)
Arapça, bağlamak, düğümlemek anlamındaki akd, kelimesinden türetilmiştir.
Bir nevi şeker adı; Akide şekeri,
Şekerin kaynatılarak katılaşması yolu ile yapılan, renkli ve kokulu, ağızda güç eriyen şeker.
Şekerin ağda durumuna getirilmesi yoluyla yapılmış renkli ve kokulu şeker.
Ağdadan yapılan, çeşitli renkte, kokulu, katı, ağızda güç eriyen bir şeker çeşididir. Akide şekeri, İstanbul’un fethiyle beraber Osmanlı sarayına girmiştir. Akide şekerinin bugünkü kesiliş tarzı, meşhur şekerci Hacı Bekir Efendi merhumun icadıdır.

Akide;
İman, itikat.
Kuvvetle benimsenen görüş tarzı, inanç.
Mezhep şeklini almış inanç ve düşünce sistemi.
İnanılan ve itikad edilen esas.
İman, İtikad,
İman, inanma, inanç.
İnanılacak şey.

Devletçilik. ..

Etatizm,
Devletçilik.
Fransızca, etat, dövlət.
Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi, erkincilik karşıtı.

Genellikle devleti töre, kültür, hukuk vb.nin kaynak ve taşıyıcısı olarak görme eğilimi.
Devleti tüm toplumsal işlevlerin düzenleyicisi olarak kabul eden, hem devletin ekonomiye müdahalesini hem de mal ve hizmetleri doğrudan doğruya üretmesini öngören yaklaşım.
Devleti tüm toplumsal görevlerin özellikle de ekonomik ve kültürel yaşamın düzenleyicisi olarak gören anlayış.

Halk işlerinin, hususan büyük sanayi ve ziraatin devlet vasıtası ile işletmesi usulü. Cemiyetin umuma aid olan işleri ve bu işler için lazım gelen teşkilat, müessese ve sairelerini devlet eliyle yapılmasını kabul eden idare sistemi.

Etatizm (Etatism, Devletçilik) 1920 yılında Fransa’da, kapitalist bir toplumun ekonomik hayatında, doğrudan doğruya, millileştirme, fiyat ve ücret kontrolleri ve sosyal refah programlan yoluyla yapılan devlet müdahalelerini ifade eder. Daha geniş bir anlamda Etatizm, siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri sağlamanın lüzumlu bir şartı olarak devletin gerekli ve yeterli kuvvete malik kılınmasına işaret eden bir terimdir.

1 2 3 14