Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri …

Muharebe,
Arapça, Muharebe, (ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ)
Arapça Harb,
Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri.
İki devlet veya devletler arasında yapılan savaş, harp.
Bir savaş boyunca farklı yer ve zamanlarda yapılan çarpışmalardan her biri, çarpışma, müsademe.

Muharebe sözcüğünün başka anlamları;
Güçlü tartışma.
Herhangi bir konuda yapılan şiddetli tartışma,
Münakaşa, mücadele.

Balık Bilimi…

İhtiyoloji,
İngilizce: ichthyology,
Balık bilimi.
Eski Yunancada ikhtu, balık anlamına gelir. Bilim anlamına gelen logos kelimesi ile oluşturulan balıkbilimi, ikhthyology olarak adlandırılmıştır. Zoolojinin Balıklar üzerinde çalışan bir branşıdır.
Zoolojinin balıkların anatomisine, fizyolojisine, davranışlarına ve evrimine odaklanan bilim dalıdır.

Zoolojinin balıklarla ilgilenen alt dalıdır.
Kemikli balıklar (Osteichthyes), köpek balığı gibi kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) ve çenesiz balıklar (Agnatha) ilgi alanıdır.

Şaşırmış, şaşkın …

Enayan,
Şaşkın,
Şaşırmış,
Amih, (Osmanlıca).
Abdendan.

Ne yapacağını şaşırmış (kimse) şaşakalma.
Tahayyür, şaşma, şaşkı, şaşırma.
Felfelek, şaşırmış, şaşakalmış anlamında eski sözcük.
Valih, şaşırmış, şaşkın.
Enayan, şaşırtacak ve hayret verici şeyler.
Acaip şaşkın, beceriksiz kimse.
Yalpak şaşkın, nerede olduğunu bilmeyen, zaman algısı kaybolmuş bir insanın durumu. Konfüzyon şaşkın.
Sersem, bihuş, afal, hire.
Şaşkınlık, korku ya da heyecen yaratan bir olay karşısında ürkerek geri çekilme ya da duraksama, İrkilme şaşkınlık.

Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.
Akılsız, sersem, budala.

Hafif tatlı şaraplar için kullanılan sözcük…

Domisek,
Hafif tatlı şaraplar için Dömisek ya da Yarı Şekerli Şarap denir. Geniş ölçüde fermantasyona uğramıştır. Tadında hafif tatlılık duyulur. Şeker oranı %0,5-2 arasında değişen beyaz, kırmızı, pembe ve köpüklü şaraplardır. İçeriğinde sek şaraplardan daha fazla kükürt dioksit ve sorbik asit bulunur.

Şarap çeşitleri, yaş üzümün veya üzüm şırasının, tamamen veya kısmen alkol fermantasyonu ile elde edilir. Teknik olarak her meyveyle yapılabilir. Fakat genellikle yapımında hammadde olarak üzüm kullanılır. Üzüm, şarabın uzun süre dayanmasını ve tadının güzel olmasını sağlar. Doğru asit, şeker ve tanen dengesine sahiptir.

Şaraplar, lezzet ve kıvam bakımından çeşitlere ayrılmaktadır.
Tatlarına Göre Şaraplar;
Şarapları içerdikleri şeker miktarına göre sek (dry) şaraplar, yarı şekerli şaraplar (dömisek) ve tatlı şaraplar olarak sınıflandırabiliriz.

1 2 3 17