“Rüzgar Saati”, “Seyran”, “Sevda Kalıcıdır” gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz …

Gülten Akın,
“Rüzgar Saati”, “Seyran”, “Sevda Kalıcıdır” gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz.
Türk şair ve yazar.
(2021 yaşayan en büyük şair)
1933 yılında Yozgat’ ta doğmuştur. Ankara Kız Lisesi’ ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ne devam ettti. Kaymakam Yaşar Cankoçak ile evli olup görevleri gereği Anadolu’ nun çeşitli yerlerinde yaşamıştır. Beş çocuk sahibi olan şair muhtelif ilçelerde öğretmenlik, avukatlık, yardımcı avukatlık görevleri yapmıştır. Türk Dil Kurumu’ nda Derleme ve Tarama görevinde çalışmıştır.

İnsan Hakları Derneği, Dil Derneği, Halkevleri gibi demokratik kitle örgütlerinde kurucu ve yönetici olarak görev almıştır. Şairin eserleri Yeditepe, Son Haber, Varlık, Mülkiye, Hisar, Türk Dili gibi dergilerde yayımlanmıştır.

Eserleri,
Rüzgar Saati (1956)
Kestim Kara Saçlarımı (1960)
Sığda (1964)
Kırmızı Karanfil (1971)
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı (1972)
Ağıtlar ve Türküler (1976)
Seyran Destanı (1979)
İlahiler (1983)
Sevda Kalıcıdır (1991)
Sonra İşte Yaşlandım (1995)
Sessiz Arka Bahçeler (1998)
Uzak Bir Kıyıda (2003).

Gülten Akın

Filistin’in güneybatısında, Akdeniz sahilinden 4 km. içeride bulunan en büyük şehri …

Gazze,
Arapça, غزة, Gazza,
İbranice, עזה, Azza,
Kenan,
İbranice dilinde güçlü anlamına gelen Gazze’dir. Arapçaya, Fransızca güçlü yer, İngilizce güçlü kale anlamına gelen İbranice Gazza sözcüğüdür.

Antik Mısırlılar bu şehre değerli şehir anlamına gelen Ghazzat demişler. Filistin’in güneybatısında bulunan, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri. Akdeniz sahilinden 4 km içeride kurulmuştur. Dünya’nın en eski, 5000 yıllık tarihi şehir, Gazze’nin nüfusu 450.000 (2018).
Kuzey Afrika ve Levant arasındaki Via Maris denilen ticaret rotası üzerinde yer aldığı için tarihinin büyük bir bölümünde Güney Filistin’in değerli bir antreposu ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu üzerinde önemli bir mola yeri olarak işlev gördü.

Eski Filistin halklarının inanışında sineklerin tanrısı …

Baalzebub,
Eski Filistin halklarının inanışında sineklerin tanrısı.
1954 yılında yazdığı Sineklerin Tanrısı kitabında insanı, içindeki kötülüğü ve kötülüğün toplumda nasıl olup da bulaşıcılığı yüksek bir salgın etkisi yarattığını anlatıyor William Golding. Oysa sadece çocuklar var kitapta bir de domuzlar ve bir de Sineklerin Tanrısı. Çocuklar var çünkü sadece kendini değil insanı ve toplumu da anlamak isteyen okura insanın doğasını, en primitif hali ile nasıl yaşadığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davrandığını göstermeye çalışıyor.

2. Dünya Savaşı’nın, tam da kötülüğün korkunç boyutlarıyla dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemin hemen ertesinde ( 1954 ) yazılan bu çarpıcı kitap bakınca bugün de insana ve toplumlara ait benzer tutumları anlatıyor. İnsanı çocukluktan itibaren, içindeki iyiliğin de kötülüğün de farkında olarak kendisi için de toplum için de iyiliğe yönlendirmenin uygarlığa adım atmak olduğunu anlıyoruz ancak çok sayıda insanın uygar bir toplumda yaşamayı bir kabilede yaşamaya tercih etmesi gerekiyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma, oğulları ile birlikte boğularak öldürülen, üçüncü oğlu …

Bayezid,
Şehzade Bayezid,
Osmanlıca, شهزادة بايزيد;
D. 1525, İstanbul – 25 Eylül 1561, Kazvin.
Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman)’ın Hürrem Sultan’dan olma üçüncü oğludur.
Şahi, mahlasıyla şiirler yazmı.
Kütahya, Konya ve Karaman sancak beyliklerinde bulunmuştur.
Annesi Hürrem Sultan’ın koruması ile kendini tahtın varisi olarak görmeye başlamış ancak annesi öldükten sonra güçsüz kalmışken ablası Mihrimah Sultan Şehzade Bayezid’e sahip çıkmıştır. Fakat Babası, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şehzade Selim’in tarafını tutmiş. Beyazid de kendisine taraftar toplamaya başlamıştır. Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş. İran Şahı’na sığınmış. İran Şahının sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür. Normal olarak Beyazid ve oğullarının naaşı getirilerek Sivas’ta bulunan Meliki Acem türbesine defnedilmiştir.

Deve pancarı …

Kaldırayık,
Kaldirik, Kaydırık.
Kaydirik,
Zıbıdık, zıbıtık.
Hodan otu,
Ispıt,
Sığırdili.
Deve mancarı,
Deve pancarı.
Latince adı Trachystemon orientalis.

Yapraklarının sert tüyleri nedeni ile sığırdili de denilmektedir.
Boyabat yöresinde deve pancarına, kaldırayak ya da deve mancarı derler. Yemeği yapılırken önce haşlanır ve süzülür. Sonra yağda kavrulur. Haşlanmış olan kaldırayık oldukça kaygandır. Kaydirik adı da bu kayganlıktan gelmektedir. Pazara önce genç sürgünleri gelir. Bunlarda dal ve yaprak yoktur, çiçeklerde açmamıştır. En lezzetli kısımlar bu kalın ve etli kısımlardır. Daha sonra yapraklı ve uzun sapları olanları gelir. Yaprakları sert tüylüdür. Ayıklandıktan sonra yaprakları, çiçekleri, dalları ve sap kısımları doğranıp hafifçe haşlanır, suyu süzülür. Daha sonra yağda yumurta ile kavrulur. Kaldırayık Boyabat yöresinde böyle pişirilir.

Bazı yörelerde sap ve gövdelerinin turşusu da yapılıyor.

1 2 3 9