“Zaman, an” anlamında eski bir sözcük …

Eyn,
Avan,
Hengam,
Dem,
Zaman, an anlamında eski bir sözcük.
İngilizce: time,
Fransızca: temps,
Almanca: Zeit
Yun. khronos,
Latin: tempus
Arapça, avan, [ اوان ] zaman.
Arapça, hin [ حين ] zaman, vakit, esna.

Zaman, Çağ, mevsim.
Vakit.
Dönem, devir.

Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. (İngilizce: era, Fransızca: ére, Almanca: Ara)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.