Fenomen, Duyularla algılanabilen her şey, olgu, olay, hadise …

Fenomen,
Fransızca, phenomene.
İngilizce, phenomenon
Yunanca, phenomene.
Önemli tarihsel olgu.
Duyularla algılanabilen her şey.
Belli bir hastalığı veya patolojik durumu gösteren belirti.
Olay,
Hadise,
Olay, olgu.
Görüngü.
Zahiri.
Şuur karşısında belirdiği, idrak ve imkan sınırlarının içine girdiği kadarıyle varlık, görüngü, olay, hadise.

Fenomen kelimesinin karşıtı, Numen’dir.
Numen, Nesnenin kendisidir. Görüngü karşıtı demektir.
Fenomenizm,
Fr. phénoménisme)
Gerçeğin sadece fenomenlerde aranması gerektiğini, bunun dışında ayrıca varlık alanı bulunmadığını savunan görüş, görüngücülük, olaycılık, hadisiye, zahiriye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.