Kısbet muhafazası …

Zembil,
Zembil, sazdan örülü bir tür torba, çanta, sepet.
Kısbet muhafazasına zembil denir.
Zembil, Farsça bir kelime olup küçük sepet anlamına gelir. Zembil, Güreş terminolojisinde kındıra veya saz gibi su bitkilerinden pehlivanların kispetlerini taşımak ve muhafaza etmek için kullandığı çanta, demektir.

Kırk parçadan yapılan kıspet, pehlivanların yağlı güreşlerde giyilen meşin güreş donudur. Pehlivanların kıspetinin en alt bölümüne, paçasına şiraze denir.Zembil elde bir yöreden diğerine giden bir pehlivan, bir güreş kovalamakta olduğunu veya bir güreşten geldiğini işaret etmiş olurdu.

 

Sadece güreş kovalayan ve başka sanatı bulunmayan ayrıca çiftçilik de yapmadığı gibi müsabakalarda ödül temin edemeyecek kadar pehlivanlıkları bulunmayanları yermek için Atın aptalı rahvan, insanın aptalı pehlivan tabiri söylenir. Büyük pehlivanların zembillerini yanlarındaki çırakları taşırlardı. Zembili duvara asmak tabiri güreşe vedaya işarettir. Bir usta kendisine mahsus oyunların ancak çırak olarak seçtiği pehlivanlara öğretirdi. Türk güreşinde usta-çırak sistemi asırlar boyu devam eden bir töredir.

Kispetin Bölümleri;
Paça: Kispetin dizden şirazelere kadar olan kısımdır.
Şiraze: Kispetin en alt kısmıdır.
Kasnak: Kispetin bele gelen kısmıdır ve en önemli yeridir ve arapça tutulacak yer anlamına gelen kabza da denilir. Bazı yerlerde peşkavaz(paşkavz) denir.
Hazne: Kispetin apış arasına gelen kısımdır.
Arka: Kispetin pehlivanın arkasına gelen kısmıdır.
Oyluk: Kasnaktan dize kadar olan kısmıdır.
Ayna: Kispetin dize gelen kısmıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.