Rusya’yı 1613-1917 yılları arasında yöneten hanedan …

Romanov,
Rusça: Романовы
Çarlık Hanedanı,
Rusya İmparatorluğu’nu 300 yıl yöneten (1613-1917) Çarlık Hanedan.
Romanov hanedanı, yaklaşık 305 yıl boyunca Rus İmparatorluğu’nu yöneten bir hanedandır.
14. yüzyıldan beri bilinen, önce Koshkin, ardından Zaharin ve 16. yüzyılda Romanov olarak adlandırılan bir boyar ailesidir.

Moskova’nın büyük prensi I. İvan Kalita’nın hükümdarlığı döneminde yaşamış bir Moskova ressamı olan Andrei İvanoviç Kobyla’nın (Kambila) torunları Romanovlar, isimlerini Roman Yurev’den (ö. 1543) alırlar. Yurev’in kızı Anastasia Romanovna, ilk Rus çarı Korkunç İvan’ın ilk karısıydı. Anastasia’nın erkek kardeşi Nikita Romanovich’in çocukları büyükbabalarının onuruna Romanov adını verdiler. Romanovlar, Moskova Büyük Dükalığı’nın boyarları olarak ve daha sonra, 1598 yılında Çar Feodor I’in ölümü üzerine nesli tükenen Rurik hanedanlığının hükümdarlığı altındaki Rusya Çarlığı olarak öne çıktılar. Bu dönem Nikita’nın torunu Mikhail Fyodorovich Romanov’un çar olarak seçilmesiyle sona erdi.

15 Mart 1917’de Çar II. Nicholas’ın Şubat Devrimi’nin bir sonucu olarak tahttan çekilmesi, 304 yıllık Romanov egemenliğini sona erdirdi. Rus İç Savaşı’na kadar Rusya Geçici Hükümeti altında Rusya Cumhuriyeti’ni kurdu.

Yekaterinburg’da 6 Temmuz 1918 yılında, Çar 2. Nikolay Romanov ve ailesi kaldıkları evin Bodrum katına indirilerek Bolşeviklerce infaz edildi. Romanov Hanesi’nden hayatta kalan 47 kişi yurtdışına sürgüne gitti.

Romanovlar İmparatorluk Evi, 1917 yılından bu yana Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Evin Başkanlığını, Büyük Prenses Mariya Vladimirovna Romanova yürütüyor. Onun oğlu Georgi Mihailoviç Romanova ise, hanedanın Büyük Prensi sayılıyor.

1917 Ekim Devrimi öncesi, 1916 yılında Rusya’da Romanovlar’ın tahtan inmesiyle sonrası yıllarda Romanovlar İmparatorluk Evi’ni yurtdışına taşımışlar.
Sovyetlerin yıkılmasının ardından, Rusya Romanovlar hanedanına kapılarını açtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.