Tüze …

Hukuk,
Türkçe: hukuk,
İngilizce: laws,
Fransızca: droit,
Almanca: Recht
Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünü.
Bu kuralları, yasaları, hakları konu alan bilim.
Gerektiğinde yetkili kişilerce zor kullanılarak yürütülen toplumsal ilişkiler.

Tüze,
Türkçe: adalet,
İngilizce: justice,
Fransızca: justice,
Almanca: Gerechtigkeit,
Yunanca dikaiosyne,
Latin, Justitia
Doğrunun, hakkın korunması, doğru olmanın özbelirtisi.
Platon ve Aristoteles’ten beri, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme demek olan bir anaerdem.
Daha dar, biçimsel anlamda, Doğru olarak kabul edilmiş olanda uzlaşma.
Herkesin hakkının yasalarla tanınmış olması.
En dar anlamda, Yargıcın niteliği olarak, yürürlükte olan hukuk yasalarının kesin bir uygulanması. Ancak bu uygulama, insan yaşamındaki durumların ve ilişkilerin sonsuz çeşitlililiği ve karmaşıklığı içinde, çok kesin ve en yüksek tüze olarak görülmek istenirse, en büyük bir tüzesizliği de dönüşebilir; bu yüzden ölçülü bir sağduyuyla tamamlanmak zorundadır.
Adalet,
Anayasa,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.