Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. ..

Varyete,
Tenevvü,
Fransızca, variété,
İngilizce, variety,
Almanca, spielart,
Latince, variare, varietas.
Değişmek
Varyasyon.

Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri.
Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey; ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma.
Renk, ibik biçimi, sakal veya bacak tüylerine göre oluşan ırkların alt bölümü.
Organizmaların sınıflandırılmasında alt türden daha küçük birim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.