Osmanlı devletinde yeniçerilere verlen ilk üç aylığın adı…

Masar,
Yeniçeri, Osmanlı Devleti’nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesini takiben esir olarak toplanan Hristiyan çocukların küçüklükten alınarak Müslüman, Bektaşi olarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulurdu. I. Murad döneminde kurulmuştur.

Her yeniçeri bölüğüne Orta denir. Her ortanın da komutanına Çorbacı denir. Sekban ve Ağa bölüklerinde bu komutana Bölükbaşı denir. Yeniçeri ocağının en büyük komutanı Yeniçeri Ağası’dır.

 

Yeniçeriler, başlarına börk ismi verilen beyaz keçeden bir başlık giyerlerdi. Bunun arkasında ise yatırtma denilen ve omuza kadar inen bir parça yer almaktaydı. Yeniçeriler börklerini eğri, subayları da düz giyerlerdi.

Yeniçeriler, maaşlarını (ulufe) üç ayda bir alırlardı. Bu konuda ocağın en büyük amiri olan Yeniçeri Ağası ile herhangi bir nefer arasında fark yoktu. Onun için Yeniçeri Ağası da bu ulufe işine dahil edilirdi. Ulufe, padişahın nezaretinde büyük bir törenle her ortaya torbalar halinde dağıtılır.

ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdi. Yeniçeri ocağı II. Mahmud tarafından Vaka-i Hayriye olayı ile kaldırıldı.

ULUFE DÖNEMLERİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.