Birbirinin karşıtı ya da tamamlayıcısı olabilen, ama birbirine indirgenmeyen iki ayrı ilkeyi temel alan felsefi görüş …

Düalizm ,
Felsefe ve teolojide farklı konularda çeşitli doktrinler, hepsinde iki temel maddenin (zıt) var olduğu kavramdır. Bu zıtlıklar, özellikle zıt güçler ya da zıt ontolojik ya da epistemik gruplar olabilir.

Dualizm yani ikicilik; Varlıkla ilgili bu akımın da öncüsü Descartes’dır. Descartes’e varlığın göre maddi ve ruhsal olmak üzere iki boyutu vardır ve esasen ruhsal boyutu mutlak varlığı oluşturmaktadır.

Varlığın ruhsal boyutuna da ancak akıl ve matematik yardımıyla ulaşılabilmektedir.

Özetle birbirinden özce ve yapıca farklı olan iki cevher (töz) vardır. Bunlar ruh ve bedendir. Ruhun düşüncede, bedenin ise uzayda yer kaplamasıdır.

Gerçek varlıklar bu ikisinin bir bileşiminden oluşmaktadır. Descartes’in bu düşüncesini kabul eden filozoflara da kartezyen filozoflar denir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.