Yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi …

Gerontoloji,
Jerontoloji,

Antik Yunanca, Gerontoloji ihtiyar ilimi demektir.
Yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir.
Nobel Ödüllü Rus bilim adamı İlya Meçnikov 1903 yılında kullanmış. İlerleyen yıllarda ABD ve Avrupa’da anabilimdalı olarak üniversitelerde okutulmaktadır.

Ülkemizde Gerontoloji kürsüsü 2006 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde kurulmuştur.
Sürekli uzayan yaşam süresine bağlı yaşlı nüfusun artışı gerontoloji bilimine olan ilgiyi artırmıştır. Teorik çalışmaların yanı sıra gerontoloji aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur.

Yaşlanma biolojik yaşlanma organ, doku, hücre ve gen düzeyinde yaşam fonksiyonlarını aksatacak şekilde değişmesidir.

Bir ülkede nüfusun yaşlanması, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin toplamının bütün nüfusa oranının artması demektir. Etyopya’da yaşlılık sınırı 42 yaştır. Japonya’da ise 76 yaştır.
Türkiye’de ise 63 yaştır. Dünya Sağlık Örgütüne göre insan ömründe yaşlanma sınırı 65 yaştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.