Sümer mitolojisinde gök tanrısı…

Anu,
An,
Sümer mitolojisinde gök tanrısı.

Sümer mitolojisinin en önemlilerinden Gılgamış Destanı’nda da adları geçen tanrılardan başlıcaları şunlardır:

Anu veya An:
Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.

Enlil:
Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.

Enki:
Bilgelik tanrısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.