Saka Türklerinin bir destanı …

Şu Destanı,
Alp Er Tunga Destanı,

İlk Türk Destanları;
Altay, Yakut Türkleri;
Yaradılış Destanı

Saka Türkleri;
Alp Er Tunga Destanı,
Şu Destanı

Hun Türkleri,
Oğuz Kağan Destanı,
Bozkurt Destanı,
Ergenekon Destanı

Uygur Türkleri Dönemi;
Türeyiş Destanı,
Göç Destanı,

Sakalar;
Eski Farsça: Saka,
Antik Yunanca: Sakai,
Sanskritçe: Şaka,
Han Hanedanı döneminde Çince: Sak ya da Şak.

Eski Çağ Orta Asya’sında İran kökenli atlı-göçebe topluluk. Türk olduklarına dair görüşlerde vardır. Saka kelimesi Ahamenişler döneminden sonra Eski Farsça’ da kullanılmaya başladı. Yunanca’ da Sakai olarak hitap edilen Sakalar ile İskitler’in aynı ülke olduklarına dair tezler mevcuttur fakat kesin kanıt bulunmamaktadır.

Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasında yaşayan Sakaların Bir kısmı Akemenesilere itaat ederek Yunan-Pers Savaşına da katılmışlardı. M.Ö. 2. yüzyılda Orta Asya’dan güneye inerek Bahtriya’yı yendikten sonra Hint yarımadasına girdiler. Sakalar dönemine ait Alp Er Tunga ve Şu olmak üzere iki destan tesbit edilmiştir.

Alp Er Tunga destanı;
M.Ö. VII. yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır. Alp Er Tunga Orta Asya’daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır’ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur. Alp Er Tunga’nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun süre mücadele ettiği iranlı Medlerin hükümdarı Keyhusrev ‘in davetinde hile ile öldürülmüştür. Alp Er Tunga ile iranlı Med hükümdarları arasındaki bu mücadelelerin hatıraları uzun asırlar hem Türkler hem iranlılar arasında yaşatılmıştır. Alp Er Tunga, Asur kaynaklarında Maduva, Heredot’ta Madyes, iran ve islâm kaynaklarında Efrasyab adlarıyla anılmaktadır.

Şu Destanı :

Şu destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki olaylarla bağlantılıdır. Bu tarihlerde Makedonyalı İskender, İran’ı ve Türkistan’ı istila etmişti. Bu dönemde Saka hükümdarının adı Şu idi. Bu Destan Türklerin İskender’ le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlatımaktadır. Doğuya çekilmeyen 22 ailenin Türkmen adıyla anılmaları ile ilgili sebeb açıklayıcı bir efsane de bu destan içinde yer almaktadır. Kaşgarlı Mahmud Divan ü Lügat-it Türk’ de İskender’ den Zülkarneyn olarak bahsetmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.