Gürcistan’da soylu kabul edilen kimselere verilen ad…

Tavat,
Gürcistan’ da soylu kişilere Tavat denir.
Gürcüler kendilerini Kartvelebi, ülkelerini Sakartvelo, dillerini Kartuli olarak adlandırır.

Efsaneye göre: Kartvellerin atası, Kitabı Mukaddes’teki Yafet’in torunu Kartlos’tur. Strabon, Herodot, Plutarkhos, Homeros gibi eski Yunanlı yazarlar ve Titus, Livius, Cornelius Tacitus gibi Romalı yazarlar ülkenin doğusunu İberler, batısını da Kolhlar olarak adlandırmışlardır.

Ülkenin doğusunda yaşayan Gürcülerin göç ederek bugünkü İspanya’ya isim verdiklerinden de bahsedilmektedir.

Klasik dönemde ülkenin doğusunda kurulan İberia Krallığı ve batısında kurulan Kolheti Krallığı, Gürcülerin kültürel gelişiminin ve devlet geleneğinin başlangıcıdır.

Arkeolojik buluntular ilk Gürcü siyasal yapılanmasının İÖ 7. yüzyıla kadar gerilere gittiğini gösterir. İÖ 4. yüzyılda ilk birleşik Gürcistan krallığı kuruldu. Gürcistan’da 337 yılında Hıristiyanlık resmi din olarak ilan edildi.

Ülke, 13. yüzyılda Kraliçe Tamar döneminde küçük bir imparatorluk haline geldi ve Şota Rustaveli’ nin ünlü destanını da yazdığı bu dönemde Altın Çağı’nı yaşadı.

Yüzyıllar boyunca İran, Moğollar, Timur, Rusya ve Osmanlı Devleti’nin çekişmesine sahne olan Gürcistan, 1801’ den itibaren Rusya tarafından ilhak edildi.

1918-1921 arasında Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti adı altında bağımsız bir devlet kuruldu. 1921 yılında Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden birisi oldu. 1991 yılında yeniden bağımsızlığını kazandı.

Gürcistan’ın nüfusu 5.5 milyon civarındadır.(2019) Nüfusun dağılımı:

%69’unu Gürcüler,
% 9’unu Ermeniler,
% 7’sini Ruslar,
% 5’ini Azeriler,
% 3’ünü Osetler,
% 7’sini diğer milletler meydana getirir.

Başkent, Tiflis.
Önemli şehirleri:
Kutaisi,
Suhumi,
Batum,
Rustavi,
Zugdidi,
Gori,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.