İnce kamış, hasırotu, kiliz …

Saz,
Kamış,
Saz.
Kiliz,
Kofa,
Çayır.
Su kamışı, İnce kamış,
Hasırotu, (Rhizoma Typhae).
Semerci Sazı,
Semer Otu,
Zembil otu,

Buğdaygiller familyasından çok yıllık dar yapraklı yabancı ot. Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, sert gövdesi olan boğumlu bitkiler.

Daha çok su kıyılarında ve bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli, kamış, hasır otu. Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, (Typha).

Sulak yerlerde yetişen buğdaygiller familyasından otsu bitkilere genelde kamış veya saz denir. Kamış adı altında toplanan bitkilerin ortak özellikleri durgun ve tatlı su kenarlarında yetişen çok uzun boylu, borumsu gövdeli otsu bitkiler olmalarıdır. Bu bitkilerin yüksekliği 5-7 m., çapları 1,5-3,5 cm. dir. Yaprakları şerit ya da mızrak biçiminde olup bileşik salkım ya da başak biçiminde çiçekler açar. Mısır bitkisi de bu amaçla kullanılmaktadır. Almaşık yaprakları hasırcılıkta kullanılır. Başak şeklinde toplanmış dişi ve erkek çiçekler aynı eksendedir.

Saz kelimesinin diğer anlamları;
Çalgı, Her tür müzik aracı. Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.

Türk halk müziğinde kullanılan, uzun saplı, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli çalgı. Çalgı, bağlama. Birden çok çalgının bulunduğu grup, takım.
Çalgılı eğlence yerine de saz denir.
Kopuz, cura, çöğür, bağlama gibi çalgıların genel adı.
Sazdan yapılan sepet, kazevi, Zembil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.