Ruh …

Tin,
Ruh,
Arapça ruḥ, [ روح ]
Ruh, Can,
Öz,
Farsça [جان ] ruh,
Can, Sevgili.

Nefisler, Ruhlar için enfüs ( انفس )
Ervah, [ ارواح ] Ruhlar, Nefisler,

Arapça, Melekut [ ملکوت ] ruhlar alemi demektir.
Ayrıca farsça [ رخ ] yanak, yüz anlamındadır.
Ruhban, Arapça, Papazlar demektir, [ رهبان ].
Ruh Esans demektir.

Mecaz anlamda ile duygudur, his’dir.
Canlılık, şevk, hayatiyet demektir.

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
Felsefede, Ruh, bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücüdür.
Ruh, Yaratılış, karakter, tıynet demektir.

İnsan ve hayvanda vücudu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak eden hayat gücü, hayat cevheri, can.

Allah tarafından yaratıldıktan sonra insan bedenine üflenen, ölümden sonra da varlığı devam eden ve mahiyeti tam olarak bilinemeyen ilahi ve manevi cevhere dini anlamda ruh denmektedir.
Hayal ürünü varlık, cin.
Ayrıca arapçada satranç oyununda kale denen taş’a ruhh denilmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.