Özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kıyamet günü…

Eskatologya,
Yunanca, Eschatology.

Felsefede insanın ve dünyanın sonunu, öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrı bilimi kolu.

Yunanca’da son anlamına gelen eskhatos’tan türetilen ve hıristiyan ilahiyatının asli bir parçası olan eskatoloji, ölüm, kıyamet, cennet ve cehennem gibi “en son şeylerle” ilgilenir.

Müslümanlıkta da ahiret kelimesinin ahir (son) kelimesinden türemesine benzer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.