Köpeklerin boynuna takılan ve üzerinde çiviler olan demir tasma…

Tasma,
Bakla,

Hanaka,
Hırtal,

Çoban köpeğinin boynuna takılan halkalı demir, tasma,
Hışt (Köpek tasması),
Hışta,
Hişti,

Meres,
Köpeklerin boynuna takılan diken gibi demirli halka, tasma.

Sad,

Toht ,
Halk dilinde Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka, tasma,

Tok,
Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka,

Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.

Etoburların bağırsaklarında yaşayan tenya türü ….

Ekinokok,
Fr. échinocoque,

İng. echinococcus,
Bir şerit cinsi.
Tenidae familyasından şerit biçimli bir asalak.

Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan bir tenya türü şerit.

Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde de bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri oluştururlar.

Köpek, kedi gibi etçil memelilerin bağırsaklarında yaşayan tenya türüne ekinokok denir.

Bu şeritler (Echinococcus granulosus) ekinokokus yaklaşık 5 mm. uzunluğunda olup yumurtaları insanlara sindirim yoluyla bulaşır. Parazitin yumurtaları köpek, kurt ve nadiren kedi gibi hayvanların dışkılarıyla dışarı çıkar.

Bu nedenle köpek ve koyun sürüsünün beraber olduğu yerlerde, köpeklerle birlikte olan insanlarda daha çok görülür. Bulaşan bu yumurtalar bağırsaklarda embriyo haline gelir. Bu şekilde kana geçer. Kan vasıtasıyla karaciğer ve benzer organlara taşınır. Kistler karaciğerlerde oluşur.

Bu embriyolar karaciğerden sistemik kan dolaşımı aracılığıyla akciğer, dalak, böbrek, kemik, beyin gibi organlara taşınabilir.

Büyüklüklerine bağlı olarak yerleştikleri organlarda ciddi sağlık problemlerine yol açarlar. İlaçla tedavisi tam mümkün olmayabilir.

O durumda cerrahi müdahale gerekir.

Cehennem Zebanisi …

Ateşi,
Zebella.
Zebani,

Cehennem’de vazife gören melek.
Cehennem bekçisi.

Cehenneme gidenlerle meşgul olan melek, cehennemlikleri cehenneme atmaya memur edilen melek, cehennem bekçisi.
Çoğulu zebaniyyun’dur.
Cehennem bekçisi olan zebaniler, azap melekleri diye tavsif edilmiştir.
Zebani, Cehennemin koruyucusudur.

Ateş, insan cismine çok büyük acı ve ızdırap verdiği için ahirette kafir ve münafıkların cezası ateşle verilecektir. Böylelikle Cehennem, Allah’ın tutuşturulmuş ateşinin ismidir. Burada görev yapan memurlara Ateşi, Zebani, Bekçi denilmektedir.

Cehennem birbirinin altında yedi tabakadır;
Bunlar,
1. Cehennem, En yukarısıdır, oraya müminlerin en asileri girer.
2. Leza, Buraya Nasara girecektir,
3. Hutame, Buraya da Yahudiler girerler,
4. Sair, Buraya da Sabiler girerler.
5. Sakar, Buraya da Mecusiler girerler.
6. Cahim, Buraya da müşrikler girerler.
7. Haviye, Buraya da münafıklar gireceklerdir.
Bir de Allahlık davası güdenler girerler. Firavun, Nemrut gibi.

Amerika’ da yaşayan bir timsah…

Kayman,
Timsahlar (Crocodilia), sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım.

Bu takımın familyaları Alligatoridae (Aligatörler), Crocodylidae (Krokodiller) ve Gavialidae (Gavyaller)’dir.

 

Kayman Türleri;
Gözlüklü kayman (Caiman crocodilus),
Yakare kayman (Caiman yacare),
Geniş burunlu kayman (Caiman latirostris)

Kesilmiş ekşi sütten yapılan bir tür rakı …

Araka,
Kesilmiş ekşi sütten yapılan rakı.
Kesilmiş ekşi sütten yapılan bir tür rakı.
Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakıya arak denir.

Araki veya Ariki sözcüğünden rakı sözcüğü türetilmiştir.

Arapçada terleme anlamına gelen araka kelimesinden türetilmiştir. Ter anlamına gelen arak’ tan türemiştir.

Eski dönemde rakı tutkunlarına Araknuş denirmiş.

Aslan sütü olarak da bilinen rakının bu ismi ise, Osmanlı devrinde rakı güğümleri üstündeki aslan kabartmalarından gelmektedir.

Kesilmiş süte kesük veya teleme denir. Bunlardan yani kesilmiş sütten yapılan çökelek de dolaz denir. Aynı şekilde bu tür kesilmiş sütten yapılan rakıya ise araka denir. Benzer şekilde kesilmiş sütten yapılan peynire ise teleme peyniri denir. Bütün mesele sütün kesilmiş olması yani süt kesilince sütün üstünde koyu bir bölüm oluşur. Bu bölüme kesmik denir.

Ayrı bir anlam ifade eden araka kelimesi ise Rumcada, iri taneli bezelye demektir. Eski Osmanlıcada ise arak anlamı için aşağıdaki manalar ifade eder. Böylece araka kelimesinin araka ile ilişkisi ortaya çıkar.

II.Dünya Savaşı’ nın önemli çarpışmalarına sahne olan bir Japon adası …

Okinawa,
Okinawa adası,
Okinawa savaşı.
İkinci dünya savaşında pasifik cephesindeki en kanlı çarpışmaların yaşandığı Okinawa adasındaki savaştır. 
1945 yılının mart ayında, yarım milyonu aşkın deniz piyadesi Japonların son savunma hattı okinawa adasına çıkartma yapmıştır.

Bu savaşta Japon kuvvetlerinin 100 bin kişi civarında olduğu kayıtlara geçmiştir. Japon kuvvetleri mart sonunda karaya çıkan amerikan kuvvetlerine ancak haziran sonuna kadar direnebilmiştir. Bu bölgedeki adalar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmesine rağmen 1972 yılında Japonya’ ya geri verilmiştir.

Okinawa Adası, Japonya’nın güneyindeki Ryukyu Adaları’ nın bir parçası. 1000 km uzunluğunda yüzlerce adadan oluşan bölgenin en büyük kara parçasıdır. Adanın kuzeyi nüfus olarak daha seyrek. Güneye indikçe, adanın gelişmiş şehirleri sayılan Nago ve Okinawa City’den adanın başkenti Naha’ya kadar uzanan geniş bir şehir koridoru vardır. Şehirleşme, nüfus arttıkça yavaş yavaş kuzeye doğru ilerlemiş.
1 2 3 16