Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerle yapılan söz sanatı…

Cinas,
Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerle yapılan söz sanatı.

Cinas, cina:sı,
Arapça cinas, (ﺟﻨﺎﺱ)
Arapça cins, soy, nevi anlamına gelen cinas kelimesinden türetilmiştir.

Edebiyatta anlamları ayrı, yazılış veya söylenişleri birbirinin aynı, benzeri olan iki kelimenin bir ibarede (mısra veya beyitte) kullanılması yoluyle yapılan söz sanatı olarak biliniyor.

Türkçe değil ancak arap harfleriyle yazılan metinlerde, harflerinin türü, sıralanışı, sayısı, harekeleri bakımından da birbirinin aynı olan iki kelime ile yapılan cinasa cinas-ı tam denilir.

Ayrıca çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma içinde cinas kullanılır. Halk dilinde cinaz olarak da ifade edilir.
Kavga, gürültü manasına gelen cinas kelimesi, Niğde yöresinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.