Ticaret …

Tecim,
Ticaret,
Ürün, mal vb. alım satımı.
Arapça ticaret kelimesinden tecim sözcüğü çağrışım yoluyla türetilmiştir.
Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.

Alım-Satım.
Alım satım işi.

Savda,
Kar,
İng. Trade,
İsp. comercio,
Frn. commerce,
Alm. Handel,

Ticaret, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliğidir.
Ticaret, kazanç ereğiyle yürütülen her türlü alım satım işidir.
Ticaret, malların veya hizmetlerin bir kişiden veya varlıktan diğerine, genellikle para karşılığında aktarılmasıdır. Ticaret yapılan yere veya sisteme pazar denir.

Eskiden ticaret biçimi olarak takas, barter, değiş-tokuş kullanılırdı. Bir mal ve hizmetler için mal ve hizmetlerin doğrudan değişimidir. Para kullanılmadan karşılıklı mubadeledir. Tüccarlar , ticareti genellikle para gibi bir değişim aracıyla pazarlık ederler. Sonuç olarak, satın alma satış veya kazanç ayrılabilir.

Paranın icadı ticareti büyük ölçüde basitleştirmiş ve teşvik etmiştir. İki tüccar arasındaki ticarete ikili ticaret denir, ikiden fazla tüccar içeren ticarete ise çok taraflı ticaret denir.

Mal ya da hizmet karşılığı yapılan ticaret

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.