Orta Arabistan’ da büyük bir çöl …

Nufud Çölü,
Orta Arabistan’da büyük bir kum çölü.
Orta Arabistan’ da büyük bir çöl.
Suudi Arabistan’da bir çöl.
Arabistan Yarımadasının yarısı çöllerle kaplıdır. Bu çöller çeşitli özellikler taşır ve değişik isimler alırlar.

 

İç bölgelere doğru gidildikçe uçsuz bucaksız ve düz yaylalar ile çöller ve kumluklara rastlanır.

Kuzeyde, uzunluğu 600, genişliği ise 300 km kadar olan Nufud çölü vardır. Buralarda develerin dahi zor yürüyebileceği kumluk yerler mevcuttur.

Çöllerde devamlı akan ırmaklar yoktur. Şiddetli akan sellerden meydana gelen Sular vadilerden akarlar. Vadiler yılın büyük bir kısmında kuru bir akarsu yatağı olarak kalır.

Arap Yarımadası’nın kuzey merkezi kesiminde geniş kum çölü. Yüzölçümü yaklaşık 50.000 km2 dir. İki kısımdan oluşur: Suriye Çölü ve Şamar Dağları arasında Büyük Nufud (başlıca vaha kasabaları Ceuf, Hail), Necid ve Rub ül-Hali Çölü arasında Küçük Nufud. Her iki çöl alanında da yağışlar 100 mm.nin altındadır ve belli rejimleri yoktur. Kuyular da seyrektir. Bununla birlikte, Nufud mutlak bir çöl değildir; kışın yer yer bazı otlaklar da görülür. Buralarda deve ve koyun besleyen göçebeler yaşar.

Suriye Çölü:
Suudi Arabistanˊın 30° kuzey kesimini kaplar. Batıdaki dağlık bölge sınırından Mezopotamya’nın batı sınırına kadar uzanır. Suriye Çölü çalılıklarla kaplıdır. Hurma ağaçlarının yetişmesine müsait bazı sulak yerleri vardır.

Dehna Çölü:
Nufud Çölüne bitişiktir. Güneye doğru bir şerit halinde uzanır. Uzunluğu 600 genişliği ise 50 km kadar olup, kızıl kumlarla kaplıdır. Kum tepelerinin yüksekliği yer yer 100 metreyi aşmaktadır.

Rub’ul-hali Çölü:
Güneyde büyük kum yığınlarının bulunduğu çöldür. Oldukça ıssız bir yerdir. Buralarda Su olmadığı için Bitki ve hayvanlara pek rastlanmaz.

Necd Çölü:
Çöller arasında en sulak olanıdır. Hemen hemen bütün şehirler bu bölge etrafında toplanmıştır. Bu bölgelerde sulama yapılabildiği için geniş ölçüde hurma yetişir. Toprakları oldukça bereketlidir. Burası aynı zamanda petrol yatağı bakımından da zengindir. Son yıllarda büyük mikdarda petrol bulunmuş ve bunları işlemek için modern tesisler kurulmuştur.

Hamad Çölü;
Suriye Gölü’ ne Hamad çölü de denir. Arabistan’ın kuzeyinde Suriye, Irak ve Ürdün arasında yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.