Doğu Anadolu’ da çift sürülürken söylenen şarkı, türkü, mani …

Horavel,
Hodah’ ların, kotan sürerken koro halinde söyledikleri türkülere horavel denir. Bir çeşit mahnı (mani) tipi türküdür. Yöremizde çift sürülürken horavel söylenir. Bu bir tutkudur.

Hodağların seslerini uzaklara duyurmak için öküz bonduruğundan koro halinde söyledikleri mahnılardır.

Bazı yöremizde manilere (mahnı) denir.

 

Maniler insanlar arasında sevgi ve hoşgörü bağlarını kuvvetlendirir niteliktedir. Yani bunun yazarı belli olmayan bir tür folklor gibidir.

Kotan, çift sürerken uyku gelmesini, uyuşukluğu önlemek, ritim sağlamak için koro halinde söylenen türkülere horavel denir.

Kars köylerinde Temmuz ayına kotan ayı denir. Rus köylülerinin yöreye getirdiği kotan, toprağın derinliğine işlenmesi ve o döneme göre toprak sürmede kolaylık sağlayışı ile kısa zamanda benimsenip, yaygınlaşmıştır.

Bir kotan koşumu 8-10 çift öküz, ve bir o kadar insan gerektirir. Bu durumda birkaç kişi bir araya gelir, öküzüyle, adamıyla modgam ollur, yani kotan ortaklığı kurarlar. Gündönümü-22 Haziran, ile başlayan Modgamlık, ot biçimine-Ağustos’a kadar sürer. Şafakla koşulan kotan, günbatımında çözülür.

Günboyu yenilen yemekler;
Çalkarama (ayran) içine ekmek doğranarak umaç yapılır. Akşam yemeklerinde ayran aşı, kesme aşı, boz aş, herie gibi çorba türleri bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.