Yunan mitolojisinde Tanrılar…

Adonis,  

Afrodit’in oğlu. Mitolojide güzelliği ile meşhur bir delikanlıdır.    

Agamemnon,  

Yunan mitolojisinde Miken kralı, Sparta Kralı Menelaos’un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren kumandan.   

Agathodaimon,  

Eski Yunan aile inançlarında toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısıdır.    

Aias   

Troya savaşının iki kahramanının adı. Büyük Ayaks Salamis Kralı Telamon’un oğludur.   

Aigeus 

(Eegeus),  

Atina Kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi dendi.  

Akheron 

(Akheront),  

Antik mitolojide yer altı dünyasının, cehennemin ırmağı. Aynı zamanda Akherus bataklığından çıkan ve İonia (Yunan) denizine dökülen katranlı bir nehre de verilen addır.

Adonis,  

Afrodit’in oğlu. Mitolojide güzelliği ile meşhur bir delikanlıdır.    

 

Agamemnon,  

Yunan mitolojisinde Miken kralı, Sparta Kralı Menelaos’un büyük kardeşi, orduları Truva (Troya) savaşına götüren kumandan.   

 

Agathodaimon,  

Eski Yunan aile inançlarında toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısıdır.    

 

Aias   

Troya savaşının iki kahramanının adı. Büyük Ayaks Salamis Kralı Telamon’un oğludur.   

 Aigeus 

(Eegeus),  

Atina Kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize Ege Denizi dendi.  

 

Akheron 

(Akheront),  

Antik mitolojide yer altı dünyasının, cehennemin ırmağı. Aynı zamanda Akherus bataklığından çıkan ve İonia (Yunan) denizine dökülen katranlı bir nehre de verilen addır.  

 

Akhilleus

(Achilles),

Peleus ile Tethys’in oğlu. Annesi Tethys onu yara almaz kılmak için, topuğundan tutarak Styks ırmağına daldırdı. Bu sebepten kahramanın, suya batmamış olan topuğundan başka, hiçbir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi. Homeros’a göre Akhilleus Yunanların en büyük kahramanıdır.

 

Akteon

(Aktaion, Aktaeon),

Aristeos ile Kadmos’un kızı Autonoe’nin oğludur. Yunan mitolojisinde ünlü bir avcıdır.

 

Alkestis

(Alceste),

Apias ile Anaksibia’nın kızı ve Kral Admestos’un karısı.

 

Alkyone

(Halkyone),

Rüzgarların Tanrısı (Ailos – Eole)’nin kızı ve Keyk’ın karısı.

 

Amaltheia,  

Zeus’u sütüyle beslemiş olan keçi.

 

Amazonlar,

Amazonlar, mitoloji kahramanlarına denk savaşçı kadınlardır. Eski Anadolu’nun kuzeydoğusunda Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşadıkları düşünülür. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar, müstakil bir devlet kurmuş, Thermodon (Terme Çayı) kıyısında Themiskyra şehrinde bir kraliçenin idaresi altında yaşarlarmış. Herakles ve Theseus Amazonlarla savaşmışlardı. Truva savaşı sırasında amazon kadınları Truvalılar’ın tarafında savaşmış ve savaşta kraliçeleri Penthesileia ise Akhilleus tarafından öldürülmüş.

Ambrosia,

Eski Yunanlara göre Olympos Tanrılarının yiyeceği. Mitolojiye göre, baldan tatlı ve güzel kokulu olan bu gıdadan yiyenler ölümsüzlük kazanıyorlardı.

Amphitrite,

Denizler Tanrısı Poseidon’un karısı. Okeanos’la deniz Tanrılarından olan Nereus’un kızı. Poseidon – Amphitrite evliliğinden bir çok deniz perisi, yarı at yarı insan Triton doğdu.

Ananke,

Eski mitolojide Zaruret, Zorunluluk ve Kader Tanrıçası. Oprhic kültünün başlangıcına dek nadiren tapılan bir Tanrıçaydı. İnsan şeklinde olduğu düşünülmüştür. Romalılar ona Necessitas demişler.

Andromakhe,

Thebae Campus bölgesinin prensi Eetion’un kızı, Hector’un karısı.

Antaios 

(Anteos),

Yunan mitolojisinde Libyalı dev, Poseidon ile Toprak Ana Gaia’nın oğlu.

Antenor,

Troya Kralı Priam’ın arkadaşı. Yunanlarla gizlice anlaşmış olup Troya’ya ihanet ettiği söylenir.

Aphrodite 

(Afrodit, Venüs), 

Aşk ve güzellik Tanrıçası. En güzel Tanrıça şüphesiz kızıl saçlı Afrodit’ti. Afrodit aşk Tanrıçası olup, insanların birbirlerine sevgi ile yaklaşması için üzerlerine aşk iksirini damlatan, çiçekleri ve ağaçları baharda rengarenk donatarak,doğayı canlandıran üretken bir Tanrıçadır. 

 

Apollon 

(Phebus),

Zeus ile Leto’nun (Latona) oğlu, Artemis’in kardeşi. Olimpos Tanrıları içinde güzel sanatlar ve gün ışığının Tanrısı olarak saygınlığını kazanır. 


Arakne
 

(Arachne),

Lydya’lı güzel bir kız. Kendini, Tanrıça Athena’dan üstün gördüğü için örümceğe çevrildi.

Ares 

(Mars),

Savaş Tanrısı. Zeus ile Hera’nın oğlu. Homeros’a göre, son derece katı yürekli, kinci bir Tanrıdır. Yunanlılar Ares’i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. Romalılara göre ise Mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir Tanrıydı.

Argos 

(Arg, Argus),

Yunan mitolojisinde bir çok karakterin adı. 

  1. Argos – Her şeyi gören yüz gözlü dev. Hera için çalışırdı. 
  2. Argos – Friks kralının oğlu, Argo isimli gemiyi yapmış. 
  3. Argos – Odysseus’un köpeği.
  4. Argos – Zeus ile Niobe’nin oğlu. 
  5. Argos – Argolis bölgesinin baş şehri


Arethusa,

Yunanistan’da akan Alpleis nehrinin perisi.

Ariadne 

(Ariane),

Yunan mitolojisinde Girit Kralı Minos ile Pasiphane’nin kızı. A

Artemis

(Diane),

Av Tanrıçasıdır.  Zeus ile Leto’nun (Latona) kızı, Apollon’un kız kardeşi.

 

Asia

(Asie),

Irmak Tanrısı.

Asklepios 

(Esculope),

Sağlık ve Hekimlik Tanrısı. Apollon’un oğludur.

Athena 

(Minerva),

Eski Yunanlara göre, Athena üretici zekanın ve adaletli savaşların Tanrıçasıdır. Bir adı da Pallas’tır.

Atlantis

(Atlantide),

Batmış bir ülke. Eflatun’un (Platon’un) Kritias ve Tiamos adındaki eserlerinde anlattığına göre, denize gömülüp yok olmuş büyük bir ada.

Atlas,

İapetos ve Asie’nin (Klymene’nin) oğulları, Menoetios, Epimetheus ve Prometheus’un kardeşi. Pleione Hyas ile Hesperos’un babası. Homeros’a göre peri Calpso’nun da babasıdır. Titanların, Tanrılara karşı giriştikleri savaşa yenilince Atlas dünyayı, gök kubbeyi omuzlarında taşımak cezasına çarptırıldı.

Aurora 

(Eos),

Şafak Tanrıçası. Gül renkli parmaklara sahip, güzel ve gönül alıcı bir bakireydi. 

 

Daidalos

(Dedalos, Daidalos),

Yunan mitolojisinde ünlü heykeltıraş, mimar ve ressam. Oğlu İkaros ile beraber Girit’te suni kanatlar takarak uçtuğu için, uçan ilk insan sayılmaktadır. Bu uçuş sırasında İkaros güneşe çok yaklaşır, kanatları erir ve denize düşüp boğulur.


Daimon 

(Daemon),

Bu ad mitolojide dahi insanlara verilmiştir. Bu insanlar bulundurdukları ilahi kudretle insanların gözünde tanrılaşmışlardı.

Danae,

Argos Kralı Akrisios’un kızı.


Danaos,

Mısır kralı Belos’un iki oğlundan biri. Mısır’dan kovulmuş, elli kızını (Danaid’leri) da alıp oradan uzaklaşmıştı.

Daphne,

Yunan mitolojisinde bir peri kızı. Nehir Tanrısının kızıdır. Apollon Daphne’ye aşık olur, Daphne ondan kaçarak Tanrılardan yardım ister ve defne ağacına çevrilir. Defne ağacı o zamandan Apollon’un adı ile birlikte anılır.

Daphnis,

Sicilya’lı bir çoban. Çobanların şairi olarak kabul edilir. Hermes ve Sicilya perisinin oğludur.

Dardanos,

Zeus’un oğlu. Troya kalesini o inşa etmiştir. Roma mitolojisine göre Dardanos İtalya kökenlidir. Çanakkale boğazı, eski adını Dardanos’dan aldı.

Deimos,

Savaş Tanrısı Ares’in yardımcısıdır. Deimos ‘korku’ anlamına gelir.


Delos,

Apollon ve Artemis’in annesi Leto (Latona) onları Hera’dan koruyarak doğurabilmek için Delos adasına sığınır. Apollon ve Artemis Delos adasında doğar.


Demeter,

Yunan mitolojisinde toprağın ve ürün verimliliğinin Tanrıçasıdır. Kronos ve Reiha’nın kızı, Zeus’un kız kardeşidir.


Deukalion,

Prometheus ile Klymene ya da Kelaeno’nin oğlu, Pyrrha’nın kocası.


Diana

(Diane),

Av Tanrıçasıdır. Artemis’in Latince adı. Zeus ile Leto’nun (Latona) kızı, Apollon’un kız kardeşidir.


Dike,

Doğanın ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora’lardan biridir ve Adalet Sembolüdür. Horalar Zeus ile Themis’in kızlarıdır.

Dione

(Dibia),

Yunan mitolojisinde Tanrıça. Uranos ve Gaia’nın kızıdır. Homeros’a göre Dione Zeus’un karısı olup Afrodit’i doğurmuştur.

Dionysos

(Bakkhus),

Şarabın ve Esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir. Dionysos tiyatro sanatının kurucusudur.

Dryad

(Hamadryad),

Yunan mitolojisinde ağaç perileri.

Eakos,

Yunan mitolojisinde Zeus ile peri kızı Egine’nin oğlu. Dindarlığı ile ün salmıştı. Telamon’un babası.


Egeria,

Romalıların Doğum Tanrıçası.

Eirene

(İrene),

Doğanın ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora’lardan biridir ve Barış Sembolüdür.

Elis,

Endymion’un kızı ile Poseidon’un oğlu. Ellis şehrine adını verdi.

Endymion,

Yunan mitolojisinde Latmos dağında yatan güzel bir delikanlı.

Eolos 

(Aiolos – Eole),

Rüzgarların bekçisi. Eolia’da oturur.

Eos 

(Aurora),

Şafak. Hyperion ile Theia’nın kızı. Güneşle ayın kardeşi.

Erato,

Dokuz ilham perisinden biri. Zeus ile Minemosyne’nin kızı. Aşk ve lirik şiir perisi.

Erebos,

Karanlık yeraltı dünyasının sembolü. Khaos ve Nyks (gece)’nin oğlu.

Eriny,

Uranos’un kanından yaratılmış Kin ve Nefret Tanrıları.


Eunomia,

Doğa ve Zamanların Tanrıçaları olan Hora’lardan biridir ve disiplin sembolüdür


Euros,

Klasik mitolojide ve edebiyatta Güneybatı Rüzgarı. Eos (Şafak) ile Astraeos’un oğlu.

Galateia,

Güzel bir peri kızı. Tek gözlü dev Kyklop Polyphemos, ona aşık olmuştu.

Ganymedes,

Troya kralı Toros’un çok güzel oğlu. Zeus, onu kaçırdı.

Gorgon,

Yunan mitolojisinde saçları yılandan, korkunç bakışlı üç ifrite verilen ad. Gorgon’lar (Sthèno, Euryale ve Medusa) Phorkus ile Keto’nun kızlarıdır. Medusa ölümlü idi ve Perseus tarafından öldürüldü.

Grazia 

(Graces),

Letafet perilerinin Roma mitolojisindeki isimleri. Yunan mitolojisinde Kharit’ler olarak geçerler.


Gree 

(Graiai),

Yunan mitolojisinde üç ihtiyar kadın. Enyo, Peyhredo ve Dino.


Hades,

Yeraltındaki ölüler ülkesinin Tanrısı. Zeus’un kardeşi, Kronos’la Rheia’nın oğullarındandır.


Harpyi,

Yunan mitolojisinde Harpyi, Thaumas ile Elektra’nın kızlarıydı. Adları Aello, Akypete olan bu iki korkunç kız kardeşlerin Typhaon ile Poseidon’un kızları olduğu rivayet edilir.


Hebe,

Gençlik Tanrıçası. Zeus ve Hera’nın kızı. Herakles Olimpos’a gelip Hera ile barıştıktan sonra Hebe ile evlenir.

Hekabe 

(Hebuba, Hecuba),

Troya kralı Priamos’un karısı ve Hector, Paris, Polyksena’nın annesi.


Hekate,

Bir Titan olan Perses ile Astreria’nın kızı. Artemis’in yardımcısı, iyiliksever bir Tanrıça.

Hekatonkheir,

Gaia ve Uranos’un elli başlı, yüz kollu oğulları. Kottos, Briareus ve Gyes (öfke, güç, dehşet).


Hektor 

(Hector),

Homeros’a göre, Troya kralı Priamos ve Hekabe’nin büyük oğludur. Troya’lıların büyük kahramanı sayılmaktadır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.

Helen,

Yeryüzündeki en güzel kadın, Zeus ve Leda’nın kızı, Sparta Kralı Menelaos’un karısı. Troya savaşı Helen yüzünden çıkmıştır. Troya kralı Priamos’un oğlu Paris, Afrodit’in yardımıyla Sparta’ya gider, Helen’i kaçırır, prensi olduğu Troya şehrine geri döner. Sparta’lılara göre Helen bir Tanrıçaydı.

Helios,

 Titanlar Hyperion ile Theia’nın oğlu. Eos (Şafak) ile Selene (Ay)ın kardeşi. Güneş Tanrısı. Okeanos’un kızı deniz perilerinden Perseis ile evlendi ve Kirke, Aeetes, Pasiphae adlı çocukları oldu. Helios bazen Apollon’la karıştırılır.

Hephaistos,

Ateş ve Sanatkarlık Tanrısı. Bütün güzel kusursuz Tanrılar içinde en çirkini oydu.


Hera 

(Junon),

Zeus’un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia’nın kızları. Kutsal hayvanları, inek ile tavus kuşunu sever (korur), şehri de Argos’dur.

Herakles

(Hercules),

Zeus’un ve Miken kralının kızı Alkmene’nin oğlu, kuvvet Tanrısı. Klasik mitolojinin en ünlü kahramanıdır. Hades’in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak. Bu görevlerin yanı sıra Herakles yüzlerce kahramanlıklar yapar.

Hermes

(Mercurius),

Hermes Rüzgar Tanrısıdır, babası Zeus annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia’dır. Apollon’un ölümsüzler arasında en sevdiği Tanrı Hermes’tir.

Hesperid 

(Hesperides),

Yunan mitolojisine göre Zeus ile Themsi’nin ya da Atlas’ın, bazılarına göre ise Nyks’ın (gecenin) kızlarıdırlar.

Hesperos,

Yunan mitolojisinde akşam yıldızı ve doğu ülkelerinin kralıdır. Atlas’ın oğludur.

Hestia 

(Vesta),

Zeus’un kız kardeşi. Evin, yuvanın koruyucusuydu; bu yüzden Ocak Tanrıçası diye bilinirdi.

Hora,

Horalar,

Yunan mitolojisine göre Doğanın ve Zamanların Tanrıçaları. Homeros, Hora’ları “göğün kapıcıları” diye tanımlıyor.

Hydra,

Yunan mitolojisinde dokuz başlı ejder. Lerna bataklığındaki yaşamıştır. Başları ölümsüzdür. Herakles tarafından öldürülmüştür.

Hymenaios

(Hymen – Ymene),

Yunan mitolojisinde evlendirme Tanrısı. Apollon ve ilham perilerinden birinin oğludur.

Hypnos,

Yunan mitolojisinde Uyku Tanrısı. Nyks (gece) ile Erebos’un (karanlık) oğludur. Thanatos (ölüm) onun ikiz kardeşidir.


İanus 

(Janus),

Romalıların inancına göre İanus, evlerin kapılarını bekleyen bir Tanrıydı.

İapetos,

Erkek Titan, Toprak ananın gökyüzü birleşmesinden doğmuştur


İlion 

(İlios – Troya – Truva – Troya Şehri),

Çanakkale Boğazı’nda, Anadolu yakınında sahilden yirmi beş kilometre içeride, bugün Hisarcık Höyüğü denilen yerde bulunan meşhur Troya kalesine verilen eski ad.


İlios 

(Helios),

Titanlar Hyperion ile Theia’nın oğlu. Eos (Şafak) ile Selene (Ay)ın kardeşi. Güneş Tanrısı.

İlithya,

Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum Tanrıçası.


İnakhos,

Yunan mitolojisinde Argolis Kralı ve İo’nun babası. Poseidon, Argolis bölgesini kurutarak onu cezalandırmıştır.

İo,

Yunan mitolojisinde Argolis Kralı ve nehir Tanrısı olan İnakhos’un kızı. İo’nun önceleri güzel bir kız olduğu bilinmektedir.

İobakkhos,

Dionysos’un çeşitli adlarından biri. Şarabın ve esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir.

İphigeneia,

 Miken kralı Agamemnon’un kızı.


İra,

Hera’nın adlarından biri. Zeus’un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia’nın kızları. O aile ve evliliğin Tanrıçası kabul edilmiştir.


İraklis,

Herakles’in diğer adı.

İrene 

(Eirene, İren),

İrene, doğanın ve zamanların Tanrıçaları olan Hora’lardan biridir ve barış sembolüdür


İris,

Tanrılara haber ulaştırmakla görevlidir.  Thaumas ile Elektra’nın kızı. Müjdeli haber, ilahların ulağı.


İsmene,

Antigone’nin karısı, Oidipus, ile Jokoste’nin kızı.

İuno 

(Yuno),

Hera’nın adlarından biri. Zeus’un karısı ve kız kardeşi, Kronos ve Rheia’nın kızları. O aile ve evliliğin Tanrıçası kabul edilmiştir.


Kadmos,

Yunan mitolojisinde bir kahraman. Thebai Krallarından biri.


Kalipso 

(Calypso),

Homeros’a göre, deniz perisi. Atlas’ın kızı.


Kallisto 

Lykaon’un kızı. Artemis’in arkadaşı.

Kassandra,

Troya kralı Priamos ile Hekube’nin kızı.


Kentaur 

(Kentavros),

 Yunan mitolojisinden vücutlarının yarısı insan, yarısı at olan iri cüsseli yaratıklardır. İksion evlatları olarak bilinmişler.


Kerberos 

(Tserber),

Yunan mitolojisine göre, yeraltı ölüler diyarının kapısını bekleyen korkunç köpek. Üç başlı cehennem köpeği Kerberos, yeraltına gelenleri kuyruğunu sallayarak, okşayarak içeri alır, ama çıkmak isteyenler için de üç ağzını birden açarak, sipsivri ve kara dişlerini göstererek tehdit edip, yukarı çıkmasını önler.

Keto 

(Kete)

Denizin kızı. Öz kardeşi olan Phorkys ile evlenmiş ve bu evlilikten Gree’ler, Gorgon’lar ve Hesperid’ler doğmuştur.

Keyks,

Halkyone’nin kocası. Eosphoros’un oğlu.


Khaos,

Antik evrim bilimine göre her şeyden, Tanrılardan ve canlılardan önce var olan sonsuz boşluk. Yunan mitolojisinde Khaos aslında tamamen bir boşluk sayılmaz.


Khimaira,

Yunan mitolojisinde bir canavar. Haykırdığında ağzından alevler çıkarır.

Kirke,

Yunan mitolojisinde büyücü kadın. Helios (Güneş) ile Okeanos’un kızı olan deniz perisi Perseis’in kızı. Aeetes, Pasiphae’in kardeşi. Homeros’un Odysseus destanında, güzel Kirke, Odysseus’un arkadaşlarına şarap içirerek domuza çevirir. Tanrı Hermes, Odysseus’un yardımına koşar ve ona bir ot vererek domuz olmasını engeller.

Klydon,

Aitolia’da bir şehir.

Kronos,

Titanların en küçüğü, Uranos (gökyüzü) ile Gaia (toprak ana) nın oğlu. Kronos zamanın sembolüdür. Romalıların mitolojisinde Kronos – Satürn’dür.

Kybele 

Roma ve eski Anadolu mitolojisinde Tanrıların anası. Yunanlarda Rheia onun yerini almıştır.

Kyklop,

Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devler. Poseidon ile Amphitrite’nin oğulları.

 

Laokoon,

 Apollon mabedi rahibi. Troya’da rahiplik yaparmış. Antenor’un oğludur.


Lapith,

Thessalia’da yaşayan dev cüsseli insanlar.

Lara,

Lauium ırmağının perisi. Zeus’un çapkınlıklarını Hera’ya ilettiği için Zeus onun dilini kesti ve yer altı dünyasına gönderdi.


Larv,

Roma inançlarına göre tehlikeli ve insanlara bela olan ruhlar. Anlatılanlara göre, Larv’lar ellerinde uğursuzluğun sembolü olan birer baykuş taşırlardı.

Leda,

Etolia kralı Thestios’un kızı. Sparta kralı Tyndaros’un karısı. Zeus ona aşık olur ve kuğu şeklinde ona görünür. Kastor, Polydeukes, Helen Leda’nın çocuklarıdır.

Lerna 

(Lerne),

Argolis ile Lakonia arasında bataklık kalan bir göl. Herakles’in ikinci görevi Lerna bataklığındaki ejderi yok etmekti. Bu ejder dokuz başlıdır, ortadaki başı ise ölümsüzdür. Herakles ejderi öldürmeyi başarır.

Lethaeus,

Eros’un başka bir adı.

Leto,

Apollon ile Artemis’in anneleri.


Liber,

Dionysos’un adlarından biri. Şarabın ve esrikliğin Tanrısı olarak kabul edilir.


Lita 

(Lites),

Yalvarma, yakarma, dua Tanrıçaları. Lita’lar Zeus’un kızlarıdır.

Lotophag,

Mitolojik bir halk. Troya dönüşünde Odysseus’un uğradığı efsanevi bir ülkenin insanları.

Lukifer 

(Lucifer),

Sabah yıldızı olan Phosphoros’un diğer adı.

Luna,

Romalıların Ay Tanrıçasına verdikleri ad. Yunanlar ona Selene derler.

Lyssa
,

Gecenin kızı. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.

Mars,

Savaş Tanrısı Ares’e Romalıların verdikleri ad. Zeus ile Hera’nın oğlu. Homeros’a göre, son derece katı yürekli, kinci bir Tanrıdır.


Marsyas,

Yunan mitolojisine göre Phyrgia’lı bir Satiros.


Medusa,

Phorkos’un kızı olup üç Gorgon’dan biri. Medusa ölümlü idi ve Perseus tarafından öldürüldü.


Menelaos,

Yunan mitolojisinde Sparta kralı. Agamemnon’un kardeşi; Helena’nın kocası.


Mentor,

Alkimos’un oğlu. Odysseus’un dostu. Mentor ismi bilge emanetçi ve filozof olarak anılmaya başladı.

Merkur 

(Mercurius),

Hermes’in Latince ismi. Hermes rüzgar Tanrısıdır, babası Zeus annesi ise yağmur perilerinden biri olan Maia’dır. Apollon’un ölümsüzler arasında en sevdiği Tanrı rüzgar Tanrısı olan Hermes’tir.

Midas,

Phrigia’nın meşhur efsanevi kralı. Zenginliği ile meşhurdur. Bir rivayete göre, Midas müzik yarışmasında Apollon’a oy vermediği için Apollon onu cezalandırmış, kulaklarını eşek kulağına çevirmiş.

Minerva 

(Minerve),

Romalıların Athena’ya verdikleri isim. Eski Yunanlara göre, Athena üretici zekanın ve adaletli savaşların Tanrıçasıdır. Bir adı da Pallas’tır.

Minos,

Girit Kralı. Zeus’un oğludur.

Minotauros,

Minos’un çocuğu, insan vücutlu ve boğa başlı bir canavara verilen isim.

Mnemosyne,

Yunan mitolojisinde Hafıza Tanrıçasıdır. Uranos ile Gaia’nın kızı.


Moir,

Kader Tanrıçaları.


Morpheus,

Yunan mitolojisinde rüya Tanrısı. Uyku Tanrısı olan Hypnos’un ve gecenin oğludur.

Musa,

Yunan mitolojisinde müzik ve ilham perileri. İlk Musaların su perileri oldukları düşünülmektedir. Zeus ve Mnemosyne’nin kızlarıdır.


Naiad,

Çeşmelerin, kaynakların, derelerin Nymphe perilerine verilen ad. Çok güzel birer kız olan Naiad’lar da, insanlar gibi ölümlüler.


Narkissos 

(Narciss – Narcissus),

Yunan mitolojisinde güzel bir delikanlı. Nergis dediğimiz çiçeğe çevrildi.

Nektar,

Tanrıların içkisi. Onlara ölümsüzlük kazandırır. Homeros’a göre nektar kırmızı şarabı andırır. Tatlı bir tadı ve hoş kokusu vardır.


Nemesis,

Gecenin kızı İntikam Tanrıçası.


Nereidler,

Neresus ile Doris’in kızları olan deniz perilerine verilen ad.


Nestor,

Neleos ile Khloris’in en genç oğlu. Herakles, onun on bir kardeşini öldürdüğü zaman yalnız Nestor kurtuldu ve babasının yerine Pylos kralı oldu. Niobe – Lydia kralı Tantalos’un kızı.


Nymphe,

Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, derelerde yaşadıkları sanılan peri kızları.


Odysseus,

İthake kralı. Troya savaşında kumandan. Troya’lıları yenilgiye uğratan tahta atı icat etmiştir. 


Oidipus,

Thebai kralı Laios ile İokaste’nin oğlu.


Okeanid,

Okeanos’un kızları. Kaynak, dere ve akarsu Tanrıçaları.

Okeanos,

Bir Titan. Uranos (Gök) ile Gaia (Toprak) nın oğludur. Denizlerin sembolü olarak bilinmektedir.

Olympos,

Yunan mitolojisinde Tanrıların yaşadığı dağdır.


Oread,

Yunan mitolojisinde dağ perilerine verilen addır.

Orestes,

Agamemnon ile Klytemenestra’nın oğlu. İphigenia ve Elektranın kardeşi.

Orion,

Yunan mitolojisinde Bolotia’nın ünlü kahramanı. Poseidon ile Euriale’nin oğlu. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vardı.

Orkos,

Hades’in Latince adıdır. Yeraltındaki ölüler ülkesinin Tanrısı. Zeus’un kardeşi, Kronos’la Rheia’nın oğullarındandır.

Orpheus,

Thrakia kralı Oiagros’un oğlu. Yunanlılar onu şarkıcı olarak tanırlar.

Orthia,

Av Tanrıçası Artemis’in lakabı.

Palaimon,

İo’nun oğlu. Bir deniz Tanrısı. Gemicilerin hamisi ve koruyucusu olduğu söylenilirdi.

Pallas,

Zeka Tanrıçası Athena’nın bir diğer adı.

 

Pan,

Yunan mitolojisinde ormanların ve ovaların, çoban ve sürülerinin Tanrısı. Hermes’le Penolope’nin oğlu olduğu inancı yaygındır.

Panagea,

Av Tanrıçası Artemis’in adlarından biri. Zeus ile Leto’nun (Latona) kızı, Apollon’un kız kardeşi. Av Tanrıçasıdır.

Panakeia,

Sağlık Tanrıçası. Apollon’un oğlu Asklepios gibi hekimlikle uğraşır.

Pandaman,

Ateş ve Sanatkarlık Tanrısı Hephaistos’un bir diğer adı. Bütün güzel kusursuz Tanrılar içinde en çirkinidir.


Pandora,

Yeryüzünde yaratılan ilk kadın. Pandora kabın kapağını açtığında oradan bütün dertler ve belalar çıktı ve insanları sonsuza kadar takip etmeye başladı. Kabın içinde bir de umut vardı. İnsanlar onun sayesinde yaşamaya devam ettiler.

Paphia,

Aphrodite’n isimlerinden biri.

Paris 

(Aleksandros),

Yunan mitolojisinde Troya kralı Priamos ile Hekabe’nin oğlu. 10 yıl sürecek Troya savaşında öldürülür.

Parnassos,

Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kızının oğlu. Apollon’a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman.


Pataros,

Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.

Pegasos,

Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu. Pegasos Musa’ların atı ve sanatın sembolü olarak görülmüştür.

Peleus,

Meşhur kahraman Akhilleus’un babası. Phintie kralı.

Penelope,

Odysseus’un karısı. Telemakhos’un annesi. Penelope sadakatin sembolüdür.

Penthesileia,

Savaşçı kadın Amazonların kraliçesi. Ares ile Otreranın kızı.

Penthos,

Keder ve Istırap Tanrısı.

Persa

(Perseis),

Thetys ile Okeanos’un kızı. Deniz perisi. Helios (Güneş) ile evliliğinden üç çocuğu oldu: Kirke, Aeetes, Pasiphae.

Perseus,

Argos kralı Akrisios’un kızı Danae’nin Zeus’tan olan oğlu.

Persophene

(Persephone),

Zeus’un kızı ve yer altı dünyasının Tanrısı Hades’in karısı.

Phantosos,

Uyku’nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir Tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.

Phobos,

Ares’in yanından ayrılmayan arkadaşı. İnsana gelen korkunun simgesidir. Phobos dehşet  anlamına gelmektedir.

Pleiadlar,

Atlas ile Pleione’nin yedi kızına verilen ad. Bu kızlar Tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.

Ploutos,

Demeter ile İason’un oğlu. Zenginlik ve servet Tanrısı.

Pluton,

Yer altı dünyasının ve cehennemin Tanrısı Hades’in Latince adı.

Podarkes,

Troya kralı Priamos’un diğer adı.

Poibos,

Apollon’un adlarından biri.

Polydeukes,

Yunan mitolojisinde kahraman. Kastor’un ikiz kardeşi. Ayrılmaz ikizler olarak Dioskur’lar adını da almışlar.


Pontos,

 Poseidon’un oğlu, Karadeniz’e adını vermişti.

Poseidon 

(Neptün),

Denizlerin, deniz canlılarının ve tüm akarsuların Tanrısı. Zeus’un kardeşi.


Pothos,

Aphrodite’n oğlu. Aşk arzusunun sembolüdür. Eros’un arkadaşıdır.

Priamos,

Troya savaşları sırasında Troya şehrinin kralı idi. Elli oğlu ve çok sayıda kızı vardı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.


Prometheus,

İlk insanı yaratmıştır. Titan İapetos ve deniz perisi Asie’nin oğludur. İnsanlara ateşi verdiği için Zeus tarafından cezalandırılmış ve Kafkas dağlarında bir kayada zincire vurulmuştur.


Proteus,

Deniz Tanrısı Poseidon ile Phenike’nin oğlu.


Psykhe 

Ruh. 

Eros’un karısı. Ölümsüzlüğü kazanmış ve Olimpos’ta Tanrıların yanında yaşamaya başlamıştır.

Rheia,

Bir Titanides. Gaia ve Uranos’un kızı.


Romulus ile Remus,

Roma mitojisinde ikiz kardeşler. Mars ile Rea Silvanın oğulları. Küçük yaşta Tiber nehrine bırakılan ikizler, dişi bir kurt tarafından bulunmuş, onun sütüyle beslenmişlerdi. Sonra onları Picus adında bir çoban keşfetmiş, evine götürüp besleyip büyütmüştü. Kardeşlerin kaderinde Roma şehrinin temelini koymak vardı. Büyüdükten sonra iki kardeş arasında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma Remus’un ölümüyle sonuçlanmıştı. Romulus Roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı oldu.

Satyr,

Yunan mitolojisinde ikinci derecede gelen Kır Tanrıları. İnsansız yerlerde yaşarlar. Sivri uzun kulaklı, boynuzlu, yassı burunlu, keçi ayaklı, kısa kuyruklu ve gövdeleri baştan aşağı kıllarla kaplı yaratıklardır. Silenler adı ile de tanınırlar.


Selen,

Yunan mitolojisinde ay Tanrıçası.


Silenos,

Kır Tanrıları Satyr’lar yaşlanınca Silenos adını alırlar. Dionysos’un uşaklığını yaparlar.

Siren,

Yunan mitolojisinde ölümsüz doğaüstü yaratıklar. İsimleri ve sayıları ile farklı görüşler ortaya atıldığından onların kaynağının halk inancı olduğu düşünülebilir.


Sphinks,

Yunan mitolojisinde kanatlı yaratık. Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi aslana, kanatları kartala benzeyen bir varlık.


Styks 

(Styx),

Yer altı dünyası ölüler diyarının nehri.

Tantalos,

Yunan mitolojisinde Zeus ile Plouto’nun oğlu. Batı Anadolu’da Lydia kralı.

Tartaros,

Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Ölülerin ruhları orada işkence görürlermiş. Tartaros’un ruhu vardı, canlıydı.

Telamon,

Yunan mitolojisinde Büyük Ayaks’ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.

Telemakhos,

Odysseus’un Penelope’den olan oğlu. Odysseus’un dostu

Telephos,

Yunan mitolojisinde Herakles’in oğlu.

Telkhin,

Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler.

Tellus,

Romalıların Toprak Anaya (Gaia) verdikleri ad.

Tethys,

Okeanos’un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi.


Thebai,

Boiotia’lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir.


Thebe,

Kilikya’lı bir kahraman kadın. Adramys’in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi. Oidipus Thebai kralı Laios ile İokaste’nin oğlu idi.

Theia,

Gökyüzü (Uranos) ile Toprak ana (Gaia) nın kızı. Hyperion ile evlendi. Hyperion ile Theia’dan Güneş – Helios, Ay – Selene, Şafak – Eos doğdular.

Themis,

Uranos ile Gaia’nın kızı. Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin Tanrıçası. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’i doğurdu.

Theseus,

Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri. Atina Kralı Aigeus’un oğludur.


Thrakia,

Ares’in, rüzgarların ve Orpheus’un yurdu. Orpheus Thrakia kralı Oiagros’un oğludur.

Tiresias,

Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena’yı çıplak gördüğü için gözleri Tanrıça tarafından kör edilmişti.

Titanides

(Titanidler),

Titanlardan altı kız kardeşe verilen ad.

Titanlar,

Uranos ile Gaia’nın oğulları. İlk Tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler.


Tityos,

Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera’nın korkusundan Elara’yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer’e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos’a yerin oğlu derler.

Triton,

Poseidon ile Amphitrite’nin oğlu. Deniz Tanrısı. Belden yukarısı insan, belden aşağısı balık şeklinde, ayakları at ayağına benzermiş.

Troya,

Bugünkü Hisarcık Höyüğünün bulunduğu yerde olan eski bir şehir.


Troilos,

Troya kralı Priamos ile Hekube’nin oğlu.

Typhon 

(Tayfun),

Tartaros ile Gaia’nın oğlu olan korkunç bir ifrit.

Ultio,

İntikam.

Ether (Hava) ile Gaia (Yer)’nın kızı.

Urania,

Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi.

Uranos,

En eski Tanrı. Gaia’nın oğlu ve kocası.


Zefir 

(Vorias),

Kuzey rüzgar Tanrısı, poyraz. Astreos ile Aurora (Şafak) ın oğludur.


Zeus 

(Jüpiter),

Zeus Tanrıların kralıdır. O Olimpos’ta altın tahtında oturur. Zeus’un kuşu kartal, ağacı meşeydi. Tapınağı, Dodona’daydı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.