Şiirleri şeriata aykırı bulunduğu için Halep’te derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi. ..

Nesimi,
İmadeddin Nesimi,
Seyid Ali İmadeddin Nesimi,
Seyid Ali İmadeddin Nesimi mahlası ile tanınır.
(1369, Şamakı-Azerbaycan – 1417, Halep-Suriye)

Azerbeycan’da yetişmiş önemli bir Türk divan şairidir.
Farsça divanlarının yanı sıra Arapça şiirleri yazmış olan Hurufi inançlı şair.
XIV. yüzyılda yaşamış Hurufi meşrep Türk divan şairi.
Şiirleri şeriata aykırı bulunduğu için Halep’te derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi.

Nesimi’nin fikirleri dönemin dini yetkililerince tepkiyle karşılanmıştır.

 

Halep uleması, Nesimi’nin görüşlerinin islama aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva vermiş.

Mısır Çerkes kölemen hükümdarı Muavyed Şeyh’in onayını alan saltanat naibi Emir Yeşbek tarafından boynu vurulup derisi yüzülmek suretiyle 1417 yılında öldürülmüş.

Hayatı efsaneleşmiş, özellikle alevi, Bektaşi şairler arasında Şah-ı Şehit adı ile itibar kazanmıştır. Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçesi ile uğraşan en yüksek akademik kurum olan dilcilik enstitüsüne Nesimi’nin ismi verilmiştir.

Bakü’nün merkezi meydanlarının birinde Nesimi heykeli ve Nesimi metro istasyonu vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.