Körü körüne bağlandığı bir düşünceyi özellikle dinsel inancını başkalarına zorla benimsetmeye çalışan kimse …


Yobaz,
Arapça بيغوت
İng. bigot, fanatical.

Körü körüne bağlandığı bir düşünceyi özellikle dinsel inancını başkalarına zorla benimsetmeye çalışan kimse.
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kimse.
Bir inanca, bir düşünceye körü körüne, aşırı ölçüde bağlı olan, hoşgörüden yoksun (kimse).
Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan kimse.
Bir düşünceye, bir inanca aşırı bağlılık.

Mutaassıb,
Arapça, متعصب
Taassup gösteren, aşırı tutucu, yobaz.

Taassub, arapça تعصب .
Fanatiklik, katı yandaşlık.
Yobazlık.

Halk dilinde, kaba saba, inceliksiz kişiler için de yobaz kelimesi kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.