Kansere karşı kimyasal tedavi ilacı olarak kullanılan bir antibiyotik …


Bleomisin
Bleomycin,

Streptomyces verticullus’tan elde edilen, dört amino asit ve iki monosakkaritten oluşan glikopeptit yapısında bir antibiyotiktir. Yapısındaki heterosiklik amino asit dışı gruplar, b-laktam, pirimidin, imidazol ve iki tiyazol halkalarıdır.

En uçtaki terminal tiyazolde bulunan 4-karbok-samido sübstitüentine göre;
3-dimetilsülfinyumpropil amin taşıyan bleomisin-A2, 4-(guanidino) butilamin taşıyan ise bleomisin-B2 olarak tanımlanır.

Bir disakkarit olan şeker kısmı, L-glükoz ve buna iki numaralı konumdan bağlı 3-O-karbamoil-D-mannozdan oluşmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.