“Hayriyye” ve “Hayrâbâd” adlı mesnevileriyle tanınmış 17. yüzyıl divan şairi…


Nabi,
Hayriyye ve Hayrabad adlı mesnevileriyle tanınmış 17. yüzyıl divan şairi.
Nabi on yedinci ve on sekizinci yüzyıl Osmanlı dîvan şairlerinden.
Asıl adı Yusuf’ tur.
1642 yılında Urfa’da doğdu ve 1712 yılında İstanbul ’da öldü.

Hacı Gaffarzadeler isimli bir ulema ailesinden olup, iyi bir tahsil gördü.
Arabiyi ve Farisiyi bu dilde şiir yazacak kadar iyi öğrendi.

Urfa’da arzuhalcilik yaparken, valinin tavsiyesiyle, yirmi beş yaşında İstanbul’a gitti. Vezir, Muhasip Mustafa Paşanın divan katibi oldu. Bu sıralarda, şair Naili ile görüşmek süretiyle şiir kabiliyetini geliştirebilmek fırsatını buldu.

Arapçada yok manasına gelen nâ ve bî eklerini birleştirerek, Nabi kelimesini kendine mahlas yaptı.

Eserleri;
Türkçe Divan,
Farsça Divançe
Hayriyye
Hayrabad
Tuhfetü’l Haremeyn
Zeyl-i Siyer-i Veysi Münşeat
Farisi Divançe-i Gazeliyat,
Tercüme-i Hadis-i Erbain,
Surname,
Fetihname-i Kameniçe (Kameniçe Tarihi ismiyle 1903 yılında basıldı).
Siyer-i Veysi ve Münşaat isimli eserleri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.