Eski biçimine çevirme …

İrca,
İrcâ,
Arapça, irca, ارجاع

Eski haline döndürme, çevirme,
Eski biçimine çevirme.
Eski biçimine sokma.
Çevirme,

İrca, ircâ sözcüğünün diğer anlamları;
Sonraya bırakmak.
Kuyuya kenar yapmak.
İndirme, döndürme.
Geri döndürme, bağlama.

İltica,
Arapça, ilticâ, التجا
Sığınma.
İltica, sığınma demektir.

İrtica,
İrtica, Gericilik.
İrticâ, Arapça, ارتجاع .
Geriye dönüş.
Gericilik.
Rücu kelimesinden türemiştir. Fransızca, réaction ya da gericilik.

İrticakâr, gerici, Arapça, ارتجاعکار

Türkçe önceki yere dönüş, önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.