Aras ırmağında yaşayan bir balık ….


Murza,
Bıyıklı balık,
Barbus plebejus,
Familya: Cyprinidae, sazangiller .
Murza balığı olarak da bilinir.

Vücudu çok akıntılı sularda yaşayabilmesini imkan kılacak biçimdedir. Aras ırmağında yaşayan, bıyıklı bir dip balığıdır. Genellikle hızlı akışlı, zemini kumlu, çakıllı suları tercih eder. Olta balıkçılığında önemli bir yer tutmaktadırlar.

Aras Irmağı,
Antik Çağ’da Araxes adıyla anılır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ırmaktır. Uzunluğu 1.059 km’ dir. Türkiye topraklarında 548 km olarak geçer. Akaçlama havzası 88.500 km2 dir.

Bingöl Dağları’nın kuzey eteklerinden doğar. Pasin Çayı ile birleşir. Türkiye ile Ermenistan sınırının 150 km’lik bölümünü oluşturarak Türkiye topraklarından ayrılır. Uzun bir süre Ermenistan-İran sınırı boyunca akar. Mugan Çölü’ne girer. Cavad Bölgesi’nde Kura Irmağı ile birleşerek deltasını genişletir. Kızılağaç Körfezi’nde Hazar Denizi’ne dökülür.

Aras ırmağında yaşayan balık türleri şunlardır;
Bıyıklı balık,
Barbus plebejus,
Cyprinidae (sazangiller) familyasındandır.
Murza balığı olarak da bilinir.
Uzunluk: 25-30 cm. dir. Yumurtlama dönemi, nisan, mayıs, haziran, temmuz aylarıdır. Vücut yanlardan basık ve alçak yapılıdır. Ağız başın altında ve at nalı şeklindedir. Bıyıklar orta uzunlukta, gözler ise küçüktür. Sırt yüzgeci iyi gelişmiştir. Vücudun rengi sırtta koyu, karın ve yanlarda açık sarı veya sarı-beyazdır. Vücudun yan taraflarında üzerinde çok sayıda siyah lekeler bulunur.

Kahverengi alabalık,
Salmo trutta,

Salmonidae familyasından doğal alabalık türünden, Kahverengi alabalıklardandır. Dünya’da en iyi tanınan balık türlerinden birisidir.

Siraz balığı,
Karabalık,
Capoeta sp,
Saçaklı siraz,
Gocut,
Kara sazan,
Karabalık,
Capoeta balık türleri ülkemizde geniş bir alanda yaşarlar. Sazangiller familyasına ait bir balık türüdür. Bazı yörelerde olarak da bilinir.

Tatlısu kolyozu,
Chalcalburnus chalcoides),
Tatlısu kolyozu
Gümüş balığı,

Tatlısu kefali,
Squalis cephalus,
Kasna (Gasma),
Gölgeci,
Ekmekçi,
Ot balığı,
Halk arasında Tatlı su kefali diye de bilinir.

Noktalı İnci balığı,
Alburnus bipunctatus,
İnci balıkları büyük sürüler halinde yavaş akan ırmaklarda ve göllerde bulunurlar.

Vantuzlu balık,
Glyptothorax sp.
Vücudun alt tarafında balığın istediği yere yapışmasını sağlayan vantuz vardır. Maximum boy 15 cm’dir.

Çöpçü balığı
Orthrias panthera anhorae,
Anadolu’nun özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine özgüdür. Dicle, Fırat, Kura, Aras, Ceyhan ve Asi nehirlerinde yaşarlar. Genellikle hızlı akan sularda yaşayan küçük vücutlu
balıklardır.

İnci balığı
Alburnus filippii,
Doğu Anadoluda özelliklede Kura-Aras Nehrinde yaşar. Boyları en fazla 15-16 cm kadardır.

Karaburun
Chondrostoma regium,
Boyları 25 cm kadardır.

Ak balık
Leuciscus lepidus,
Ülkemizin Doğu Anadolu ve daha çok Güney Doğu Anadolu’da yayılış gösterir. Akarsu ve göllerde yaşarlar. Boyları 25-30 cmç dir.

Yayın Balığı
Siluris glanis,
Bu balıklar, 3 metreye kadar büyüyebilen ve 300 kg ağırlığa ulaşabilen balıklardır. Eti kılçıksız ve çok lezzetli, ticari değeri yüksek bir balıktır. Yayın balığı uzun ömürlüdür.

Caner balığı
Barbus capito pectoralis,
Halk arasında bıyıklı balık,
Caner balığı,
Cero,
Manyar,
Şabut,
Barbus esocinus,
Fırat turnası,
İki çift bıyığı bulunur. Ülkemiz iç sularının en büyük balıklarındandır. Ortalama boyu 80 cm dir. Yaşam alanı Aras nehri, Fırat ve Dicle Nehir sistemleri ve Keban Baraj gölüdür.

İnci Balığı
Acanthalburnus microlepis,
İnci balığı ya da siyah alınlı balık olarak adlandırılır.
Kura ve Aras nehir sistemlerinde yaşarlar. Aras Nehri, Ölçek suyu (Ardahan), Akçaylar (Susuz) ve Kars Çayı yaşam alanlarını oluşturmaktadır.

Dere Kayası
Gobio persus,
Kars Çayı, Aras Nehri doğal yaşam alanlarıdır. Boyları 10-15 cm kadar olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.