İktidarda olanların ülkenin kaynaklarını soyduğu rejimlere verilen ad …


Kleptokrasi,
Kleptocracy,
Yunanca κλέπτης kléptēs,
Hırsızlar rejimi anlamına gelir.

Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir. Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülen bu durum, o ülkelerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olmaktadır.

Cumhuriyet;
Republik, Respublica,
Türkiye Cumhuriyeti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Cumhuriyet, genel olarak temsili demokrasinin uygulanmasıdır. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir.

Demokrasi;
Demokrasi doğrudan veya dolaylı demokrasi vardır. Dolaylı demokrasi Cumhuriyet ve Federasyon olmak üzere iki türlüdür.

Başkanlık Sistemi,
Başbakan ve Cumhurbaşkanı aynı kişidir. Yürütme tek elde toplanmıştır. Başkan veya Devlet Başkanı’dır. Yürütme organı yasama organından kesin olarak ayrıştırılmıştır.

Anarşi
Anarşi (Erksizlik), Her tür otoriteyi, yönetim anlayışını reddeden görüştür. Herkesin eşit olduğunu, insanın devlet kurumuna ihtiyacı olmadığını savunur.

Oligarşi,
Yönetim sistemleri veya siyasal sistemler, herhangi bir devletin yönetimi için, devlet iktidarı türlerini ifade eder. Farklı yönetim biçimleri ile ülkeler idare edilmiştir. Kısaca bunları tanımlarsak şunlardır. Oligarşi, Azerklilik, Yunanca oligo kelimesi Az, Azınlık ve arch kelimesi Erk, İktidar sözcüklerinin bileşik şeklidir. Küçük bir grubun ya da topluluğun yönetim yetkisine sahip olması durumudur.

Teokrasi, Ülkeyi din adamları sınıfının yönetmesidir.
Aristokrasi, Seçkinler veya soylular sınıfı ülkeyi yönetir.
Plütokrasi, Zenginler sınıfının ülkeyi yönetmesidir.
Teknokrasi, Bilginlerin, akademisyenlerin iktidarıdır.
Jüristokrasi, Yargıçlar sınıfına yönetim hakkı tanınmasıdır.

Monarşi
Tekerklilik,
Monarşi, Yunanca Mono, Bir, Tek demektir. Arch ise Erk, İktidar sözcüklerinin bileşik halidir.
Ülke yönetiminde tek bir kişinin iktidara mutlak hakim olması durumudur. Bu tek kişinin gücünün çoğu zaman tanrısal kökenli olduğu kabul edilir.

Krallık,
Mutlak iktidar gücüne sahip bir yöneticinin tek bir ülkeyi idare etmesidir. Bu erk sahibi kişiye, toplumdan topluma farklı isimler verilebilir:
Çar,
Şah,
Han,
Sultan,
Emir,

Kağan,
Kaiser,
Kral, King, König,
Melik,
Mikado,
Padişah,
Raca, Reks.
Vang,

İmparatorluk:
İmparator, kralların kralıdır. Çok ulusludur. İmparator da farklı toplumlarda farklı isimlerle anılabilir:
Hakan,
Mihrace,
Firavun,
Basilius,
Padişah,
Tenno.

Diktatörlük:
Baskıcı monarşilerin en yaygın örneği diktatörlüktür. Bu gibi kişiler genellikle asker kökenli olup, ülkeyi tek başına yönetir. Diktatörün arkasında bulunan silahlı güç, iktidarının teminatıdır.

Despotluk:
Ülkenin başında bir despot bulunur. Bazen Tiran olarak da bilinir. Ülke yönetiminde zorbalığın, acımasızlığın hakim olmasıdır. Despot veya Tiran, kelime anlamı itibarıyla zorba demektir. Sivil görünümlü despot yeri geldiğinde silah kullanmaktan kaçınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.