Caferiye mezhebinin, On İki İmamcı olan kolu…


İsna Aşeriye,
Oniki imam,
İmamiye,
Ashabul intizar,
Kaimiyye,

Caferiye mezhebinin, On İki İmamcı kolu.
Şiiliğin en önemli kolu İmamiyye’dir.
İsna Aşeriye mensuplarına Caferi de denilir. Bu mezhep günümüzde daha çok İran ve Irak’ta yaygındır.
İran’ın resmi mezhebidir.

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre, din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber.

İsna Aşeriye, ilki Hz. Ali olan bu on iki imamı, mezheplerinin temeli sayan Şiilere verilen isim’dir.

Bunlara göre imamet Hz. Ali’den başlar, oğlu Hz. Hasan’dan sonra Hz. Hüseyin’e geçer. Hz. Hüseyin’den itibaren kesintiye uğramadan babadan oğula devrederek on iki imamı tamamlar.

On iki imam sırasıyla şunlardır:

Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Ali Zeynel-abidin, Muhammed el-Bakır, Cafer es-Sadık, Musa el-Kazım, Ali er-Rıza, Muhammed et Taki, Ali en Naki, Hasan el-Askeri, Muhammed el-Mehdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.