Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kale …


Emeri,
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kale.

Boğazkesen Kalesi-Kale köyü
Emeri Kalesi-Bağpınar köyü
Simeri Kalesi-Simeri, Yolpınar köyü

Emeri kalesi, eski adı Emeri yeni adı Bağpınar köyü olan eski bir yerleşimdedir. Amasya’daki kral mezarlarına benzer bir mezar da Bağpınar Köyündeki Emeri Kalesi’ ndedir.

Emeri köyü Canik dağının Kelkit Çayı’na bakan güney eteğindedir. Bu kaleden başka köyde Tortepesi höyüğü, önceki devirlerde hamam olarak kullanılan Kız kayası ve Men Tapınaklarının bulunduğu büyük rahiplerin yetiştirildiği bir de mabet vardır. Doğusunda Yoldere köyü, batısında Üzümlü Kasabası, kuzeyinde Güveçli, güneyinde ise Tepekışla köyleri vardır. Bağpınar köyü, 400 m. rakımda olup, Erbaa’ya 17 km. ve Tokat’a 72 km uzaklıktadır.

Hititler ve Frigler Yeşil Irmak Havzası boyunca M.Ö. 2000 ve 600 yılalrı arasında irili ufaklı yerleşim alanları kurmuşlardır. Bölge Pansus’ların hakimiyetine geçmiş. Helenistik çağda kurulan Pontus Krallığı döneminde yerleşim yeri olarak kullanılan Emeri, o zamanki adı ile Emeria’nın Romalılar döneminde yıldızı parlamıştır. Romalı Kumandanlardan Pompey, bölgeyi Pontuslar’dan alınca merkez olarak Ameria’yı seçmiş ve buraya çok önem vermiştir. Ameria, Niksar’ın merkez oluşuna kadar seksen yıl merkezlik yapmış, tarihi önemi korunmuştur.

Erbaa, Arapça dört anlamına gelir. Taşabat-Taşova, Erek, Sonusa-Uluköy, Karayaka, nahiyelerinin hepsine birden Nevahi-i Erbaa yani dört nahiye denilmiş. Daha sonra Nevahi-Nahiyeler kelimesi, terk edilmiş ve sadece Erbaa adı kullanılmıştır. Erbaa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Emeri çevresinde birçok tarihi eser taşımaktadır.

Tokat Kaleleri;

Tokat Kalesi : Tokat il merkezinin kuzeybatısında bir tepededir. Kalenin yapım tarihi bilinmemektedir. MS.V ve VI. yüzyıllarda kale Eudoksia veya Dokeia olarak tanınmış.

Akıncı Kalesi; Tokat ili Almus ilçesi, Akarçay yakınındadır. Tozanlı ve Kelkit vadilerine bakan tepeler üzerinde kurulmuş. Karalar Kalesi ve Kaleboğazı olarak da adlandırılan kalenin tarihi Pontus Kralı VI. Mithridat’a uzanmaktadır.

Niksar Kalesi; Tokat ili Niksar ilçesinde bulunur. Maduru ve Çanakçı dereleri arasındaki yüksek tepe üzerindedir. Bu kalenin Roma döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Bizans, Danişmentli ve Selçuklu dönemlerinde yeni kısımlar eklenmiş.

Zile Kalesi, Tokat’ın Zile ilçesinin merkezinde bir höyük üzerinde bulunur. Zile Ovasına bakan kalede Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçalar ve kitabeler bulunmaktadır.

Turhal Kalesi, Tokat’ın Turhal ilçe merkezindedir. Kaleden iki burç kalıntısı ile yeraltı geçitleri kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.