Karagöz ve Orta oyununda Ermeni tiplemesine verilen ad…


Hay,
Karagözcülerin Ermeni’ ye verdikleri ad.

Orta oyununun kişileri ve fasılları Karagöz oyunuyla büyük oranda benzerlik gösterir. Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ile Pişekar’dır. Kavuklu, Karagöz oyunundaki Karagöz’ün karşılığı, Pişekar da Hacivat’ın karşılığıdır. Orta oyununda da gülmece öğesi, Karagöz oyunundaki gibi, yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. Oyunda çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların mesleki ve yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap, Acem, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi-Cud, Ermeni-Hay vb. sayılabilir. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe Zenne denir.

Karagöz oyununun en önemli kişileri Karagöz ile Hacivat’tır. Karagöz okumamış halkı; Hacivat ise aydın ya da yarı aydın kimseleri temsil eder. Oyunda konuya göre türlü meslek, yöre ve uluslardan kişiler, kendi şiveleriyle taklit edilir.

Karagöz oyununun diğer önemli kişileri şunlardır:
Çelebi (Genç, züppe bir mirasyedi), Kürt (Hamal, bekçi), Altı Kulaç Beberuhi (Cüce ve aptal), Arnavut (Bahçıvan, korucu, bozacı), Tuzsuz Deli Bekir (Sarhoş, zorba), Acem (Zengin tüccar), Efe (Zorba), Ak Arap (Dilenci, kahve dövücüsü), Matiz (Sarhoş), Zenci Arap (Lala, köle), Zenne (Kadın), Yahudi (Bezirgan), Kastamonulu (Oduncu, bekçi), Ermeni (Kuyumcu), Bolulu (Aşçı), Frenk ve Rum (Doktor, terzi, tüccar, meyhaneci), Kayserili (Pastırmacı), Laz (Kayıkçı, kalaycı), Rumelili (Pehlivan, arabacı), Tiryaki (Laf ebesi).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.