Eskiden varlığın yapısına karışmış bulunan, varlığın içinde var olan …

Mündemiç,
İçkin,
Arapça, mündemiç, مندمج
Varlığın yapısına karışmış bulunan, varlığın içinde var olan.
Mesela, enerji maddede içkindir.
Kendisinde kalan, başkasına geçmeyen, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan.
Kendi içinde baki olan, kompakt.

İçkin,
Varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan, mündemiç.
İng. immanent, implicit
Frn. inhérent, immanent
Lat. immenens,

Yalnızca bilinçte olan, yalnızca bilinç içeriği olarak var olan (şey).
Deney içinde kalan, deneyi aşmayan (şey).
Dünya içinde, dünyada olan (şey).
Açık anlam ya da anlatımların altında yatan, üstü kapalı olan ya da bir nesnede gizil olarak bulunan.
Özünde varolan.
Sokuşturulmuş,
Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan.
İçkin Bir şeyin içinde var olan, bulunan, saklı olan, yatan, içinde bulunan.
Osmanlı Döneminde, içinde bulunan, içine alınan, konulmuş olan.

Mülga,
Varlığına son verilen, kaldırılan, kapatılan.

İndimac,
Kenetlenme,
Dürülüp birbirine geçme.
Dürülüp sarılan, içine yerleşen, içine sokulmuş,

Münderic,
Yer almış. İndirac eden, derc olunan.
Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.