Dünyaya çarparak kıyamet gününe neden olacağına inanılan gökcismi …


Nibiru,
Neberu,
Nebiru,
Gökcismi ,
Gezegen X,

Dünyaya çarparak kıyamet gününe neden olacağına inanılan gökcismi.
Nibiru, Babil astronomisi ve Akad dilinde geçiş noktası, geçiş anlamında bir terimdir.
Ayrıca ekinoks ve onunla ilişkili astronomik nesneler anlamına da gelir. Nibiru, Sümer tanrılarından, Marduk ile özdeşleşmiş. Marduk’un gökteki yıldızı denir. Cennetin ve yerin geçitleri Nibiru tarafından sağlandığına inanılıyor.

Babilde bilinen büyük tanrılar;
Adad,
Dumuzid,
Enkimdu, Ereshkigal,
Geshtinanna,
Kingu,
Lahar
Marduk,
Nergal,
Ninurta,
Nibiru,
Tiamet.

Sümerler zamanında yazı, hukuk, adalet, sanat, tarım ve gök bilimi, mezopotamyada yayılmıştır. Bu bilgiler sümerlerin inanç önderleri olan Annunaki’lerin tarafından tüm dünyaya yayılmış. Sümerler tanrılarına gökten gelenler diye adlandırırlarmış.

Yazar, Zecharia Sitcin tarafından yapılan araştırmalarda, dünyadan 4 kat daha büyük olduğu ve güneş çevresindeki turunun 3600 yıllık periyoda sahip, eliptik bir yörüngesinin olduğu bu araştırmalarda ortaya atılmıştır. Mısır ve Mezopotamya’daki araştırmaları esnasında eski uygarlıkların da bu gezegenden haberdar olduğunu ileri sürmüştür. Sümer kültürünün oluşumunu, Nibiru adındaki Neptün dışında bir gezegenden dünya dışı, Anunnaki ırkı olduğunu söylüyor. Sümerler tarafından, geçiş gezegeni ismi verilen Nibiru, Babil astronomları tarafından ise Marduk, günümüzde ise Gezegen X olarak adlandırılıyor.

Nibiru Gezegeni KehanetiNibiru Gezegeni Kehaneti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.