Bitlis ilinde bir göl …

Arin,
Bitlis ilinde bir göl.
Aygır Gölü
Batmış Gölü
Dipsiz Göl
Lake Arin
Nazik Gölü
Nemrut Gölü
Aygır,

Arin Gölü, bir soda gölüdür.
Bitlis şehrinin Adilcevaz kazasındadır.
Göl Adilcevaz’ın doğusunda olup 22 km uzaklıktadır. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölüdür. Arin gölünde alüvyon birikintileri vardır. Gölün yüzölçümü, 13 km², Kapsadığı alan 4322 ha’ dır. Deniz seviyesinden 1,650 m. yüksekliktedir.

Arin Gölü önemli bir sulak alandır. Van İli Erciş İlçesi ile Bitlis İli Adilcevaz İlçeleri arasında kalan bir sulak alandır. Göle Erciş-Adilcevaz karayolundan ulaşılmaktadır. Bitlis’e 108 km, Van’a 155 km uzaklıktadır. Türkiye’nin Van Gölü havzasında bulunan kuş alanlarından biridir. Arin Gölü kuşlar açısından son derece önemli bir alandır. Göç dönemlerinde çok önemlidir. Özellikle, Dikkuyruk ördek (Oxyura leucocephala) bu bölgede üremekte ve göç döneminde konaklamaktadırlar. Ayrıca macar ördeği (Netta rufina) ve angıt (Tadorna ferruginea) kuşları ve ötücü kuğu (Cygnus cygnus) konaklamaktadır.

Göl jeolojik olarak, kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlardan (tüf) oluşmaktadır. Göl tabanı silt-kil-kum birimlerinden oluşan yaşlı alüvyondan oluşuyor. Göl yağışlar, akarsular ile beslenir. Gölden yüzeysel akım ile su çıkışı söz konusu değildir. Göl suyunun ortalama sıcaklık değeri ise 8.0 °C ‘dir.

Arin Gölünde soda oranının yüksek olduğundan balık çeşitleri sınırlıdır. Yine sodalı Van gölünde bulunan inci kefali (Chalcalburnus tarichi) burada yoktur. Toy kuşu (Otis tarda) bu bölgede yaşar.

Sodalı gölün sulak alanınn bitki örtüsünde, kamış, cil, kındıra, suteresi, semerotu, yivli sumercimeği, kısrakkuyruğu, dağ suçengeli, hasanhüseyin çiçeği, erkek kofa, delisaz, labada, üç suketeni gibi taksonlar mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.