Babillilerin yaradılış destanı …

Enuma Eliş,
Babillilerin yaradılış destanı.

Enuma Elis,
Enuma Elish,
Babil’deki yaratılış efsanesidir.
Antik Mezopotamya’da yazılmış yaratılış destanıdır.
Babil kültürüne ışık tutan, yaratılışı anlatan önemli bir mistik destandır.

Çivi yazısıyla yazılmış bu eser, evrenin yaratılışı, tanrıların doğuşunu anlatır. Babilli Sami kavimlerin edebi başyapıtlarından birisidir. Başka yaratılış öykülerinden farklı olarak evrenin köken ve düzenini anlatmakta ve açıklamaktadır. Yedi adet kil tablet üzerine çivi yazısı ile yazılmış. Yaklaşık bin satırdan oluşan kısa bir metindir.

1845 yılında, Irak, Ninova’da, İngiliz arkeologlar yaptıkları kazı çalışmalarında, çivi yazısıyla yazılmış 7 adet tablet buldular. Bunun Enuma Eliş Yaratılış efsanesi olduğu anlaşıldı. İngiliz müzesinde sergilenmektedir.

Destanda, yeni dünya yaşlı tanrıların Tiamat ve Apsu’ nun ölümüyle doğar. Tatlı ve tuzlu suların birbirine karışması ile başlar. Yeni tanrılar böylece oluşur. Yaratılış sonrası Laḫmu ve Laḫamu isimli yeni tanrılar da meydana gelir.

Babylon ve Asur’dan çeşitli kopyaları vardır. Asurbanipal Kütüphanesi’nde, MÖ VII. yüzyıla kadar uzanır. Metindeki anlatım, Bronz Çağı’na, hatta daha önce Hammurabi’nin zamanına kadar uzanır. Sultantepe(Şanlıurfa ili’nin Harran İlçesi’nin 23,5 km. kuzeybatısı, Kötüçay ile Kömürcü Dere arasındadır) ve Sippar da buluntu yapılan yerler arasındadırlar.

1849 yılında Austen Henry Layard tarafından, Nineveh’teki (Musul, Irak) yıkık Asurbanipal Kütüphanesinde kurtarıldı. Efsanenin bir biçimi ilk olarak George Smith tarafından 1876 yılında yayınlandı. Yazıtlar, Dicle ve Fırat nehirlerinden oluşan su baskınlarını önlemek için büyü ayinleri düzenlenmesini anlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.