Osmanlılar döneminde Venedik’ten ithal edilen ve yeniçerilere dağıtılan bir tür çuha ..

Iskarlat,
İtalyanca, Iskarlat,

Halk dilinde İskerlet.
Parlak Venedik çuhası.
Parlak ve çok kırmızı renkli Venedik çuhası.
Osmanlılar döneminde Venedik’ten ithal edilen ve yeniçerilere dağıtılan bir tür çuha.

Venedik’ te dokunan ve Osmanlılar döneminde ithal edilerek yeniçerilere dağıtılan parlak renkli bir tür çuha. Bu çuhanın beyaz ve yeşil renkleri ile makbul olan parlak kırmızı renkli olanıdır. Öyle ki ıskarlat kelimesi parlak kırmızı renk için kullanılmaya başlanmış. Iskarlat, eski devirde bilhassa yeniçeriler tarafından giyilen çuhaların en makbul olanıydı. Devletçe temin edilirek yeniçerilere dağıtılırdı. Yeniçeri ağzında ve halk ağzında ıskarlat kelimesi çoğunlukla iskerlet şeklinde telaffuz edilirdi. Bu çuha (çuka) kumaşı, elmas, sedef, yeşim, mercan, beygir gibi kıymetli bir malzeme olduğu Katip Çelebi tarafından bir çok kitabında belirtilmiş. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi ıskarlat denilen çuha üretilirmiş. Bu kumaş doğu ülkelerinde çok makbulmuş. Yeniçeri ocağının ileri gelen ağalarına, sekbanbaşına ve yeniçeri katiplerine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak ödenirmiş. Bu paraya da iskarlat bedeli olarak bilinir. Osmanlıcada iki değişik şekilde iskarlat, Iskarlat olarak yazılan bu kelime aslında İtalyanca olup, scarlato kelimesinden türemiştir. En iyi cins kırmızı boya ile boyanmış ve çok parlak bir cins çuha olup Venedik çuhası olarak ün yapmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.