Sanayileşmemiş bir toplumda, bir kabile içinde iki ya da daha çok sayıda klanın birleşmesinden oluşan grup…

Fratri,
İng. Phratry,

兄弟

Kapalı bir yerleşim alanındaki klanların birleşerek oluşturdukları toplumsal birlik.
Jens ile tribü arasındaki aracı halka.
Sanayileşmemiş bir toplumda, bir kabile içinde iki ya da daha çok sayıda klanın birleşmesinden oluşan grup.
Antropolojide, sib, klan ve akraba gruplarının oluşturduğu topluluk. Bu gruplar, ortak bir toplumsal ihtiyaç çerçevesinde aynı örgütlenme içinde yer alabilirler.

Gerçekte kan bağına dayalı bir örgütlenme yoktur. Bir örgütlenmenin fratri olarak adlandırılabilmesi için en az üç gruptan oluşması gereklidir. Örgütlenme her gruptan ya da klandan oluşabilir.

Sib, üyeleri ortak bir atadan geldiklerini öne sürerler. ABD’li antropologlarca sib, Avrupa’lı antropologlar ise klan sözcüğünü kullanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.