Atatürk Uluslararası Barış Ödülü sahibi İngiliz asıllı, ABD’li ünlü tarihçi …

Bernard Lewis,
(D.31 Mayıs 1916 Londra, İngiltere – 19Mayıs 2018 Voorhees Township, New Jersey, ABD)

İngiliz asıllı ABD’li tarihçidir.
George W. Bush’un danışmanlığını yapmıştır.
Yahudi kökenlidir.
Princeton Üniversitesi’nde profesördür.
İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzman.
Londra Üniversitesi’nde eğitim gördü.
Yüksek lisansını Ortadoğu Tarihi konusunda, doktorasını İslam Tarihi konusunda yaptı. Paris Üniversitesi’ndeki araştırmaları sırasında Türkçe öğrendi.

1938-1974 arasında Londra Üniversitesi’nde, 1974-1986 arasında Princeton Üniversitesi’nde hocalık yaptı. 1998 yılında Atatürk Barış Ödülü’nü aldı.

Eserleri;
The Arabs in History (Tarihte Araplar, 1950),
The Emergence of Modern Turkey (Modern Türkiye’nin Doğuşu, 1961),
The Muslim Discovery of Europe (Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, 1982),
The Assassins (Haşhaşiler, 1967),
İslam Dünyasında Yahudiler (1996),
The Political Language of Islam (İslam’ın Siyasal Söylemi, 1988),
Modern Türkiye’nin Doğuşu (1988),
Race and Slavery in the Middle East: an Historical Enquiry (Orta Doğu’da Irk ve Kölelik: Tarihsel Bir İnceleme, 1990),
Islam and the West (İslam ve Batı, 1993),
Islam in History (Tarihte İslam, 1993),
The Shaping of the Modern Middle East (Modern Orta Doğu’nun Oluşumu, 1994),
Cultures in Conflict (Çatışan Kültürler, 1994),
The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (Orta Doğu: Son 2000 Yılın Kısa Bir Tarihçesi, 1995),
The Multiple Identities of the Middle East (Orta Doğu’nun Çoklu Kimliği, 1998),
A Middle East Mosaic: Fragments of life, letters and history (Bir Orta Doğu Mozaiği: Hayat, Mektup ve Tarih Vesikaları, 2000).
The Future of the Middle East (Orta Doğu’nun Geleceği, 1997),
Babil’den Dragomanlara
Çatışan Kültürler – Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler
Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği
Alamut Kalesi ve Hasan El Sabbah (2012),
Tarih Notları
İnanç ve İktidar – Ortadoğu’da Din ve Siyaset
İslam ve Batı
Semitizm ve Anti-Semitizm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.