Önemli azın yasası ya da etken seyrekliği ilkesi olarak bilinen kuralı açıklayan İtalyan matematikçi ve ekonomist …

Vilfredo Pareto,
Vilfredo Frederico Damaso Pareto,

(d. 15 Temmuz 1848, Paris – ö. 19 Ağustos 1923, Cenova),
İtalyan iktisatçı, filozof ve sosyolog.

1848 yılında Paris’te doğdu. Babası İtalyan ihtilalci Mazzi taraftarı olduğu için 1836 yılında Cenova’dan Fransa’ya göç etmiş. Babası Paris’te bir Fransızla evlenmiş. 10 yaşında iken ailesi ile beraber, sürgündekilere çıkan af sonucunda İtalya’ya geri dönmüş. İtalya’da fizik, matematik öğrenimi görmüş. 1869 yılında Torino Teknik Üniversitesi’nde fizik doktorası yapmış. Demir çelik sanayisinde çalışmış. İtalya’da 1874 yılında Coğrafya Akademisi’ne seçildi. 1877 yılından itibaren ekonomik teorilerle ilgili eserlerini yayınlamaya başladı.

1894 yılında Lozan Üniversitesinde ekonomi politik kürsüsünde ders vermeye başladı. 1912 yılına kadar iktisadi konularda yazılar yazdı. Pareto ve Lozan okulunun temsilcileinden olan iktisatçı Leon Walras ile beraber Lozan Ekolü’nün kurucusu olarak bilinir. İktisat Teorisi’ne matematik analiz metotlarını uygulamıştır.

1889 yılında Dina isminde Rus Kontesi ile evlenmiş. 1898 yılında amcasından çok büyük bir kalmış ve karısı terk etmiş. 1900 yılında Regis isminde 22 yaşında bir çıtır ile evlenip Genova gölü kıyısında, Cligny’de sakin bir hayat sürmüş. 1923 yılında Cenova’da ölmüş.

Eserleri;
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü (1901), Sosyalist Sistemler (1902-1903),
Ekonomi Politik Elkitabı (1906), Genel Sosyoloji Dersleri (1916),

Pareto ilkesi; Önemli azınlık (%20) ile önemsiz çoğunluk (%80) arasındaki bu ilişki,
Pareto ilkesi,
Pareto,

Pareto Prensibi,
Pareto kuralı,
Önemli azın yasası,
Etken seyrekliği ilkesi.
Asgari Çaba İlkesi,
80/20 kuralı,
Dengesizlik İlkesi,
Kural, bir sistem üzerindeki etkilerin %80’inin, etkenlerin %20’sinden kaynaklandığıdır.
Pek çok olay için, etkilerin kabaca % 80’i etkenlerin % 20’sinden kaynaklanır.

Bu ilke İtalya’ nın % 80 arazisinin sahibinin nüfusun % 20’si olduğunu gözleyen İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto’nun adıyla isimlendirmiştir. İş dünyasında yaygın bir kuraldır. Mesela, satışların % 80’i müşterilerin % 20’sinden gelir. “Sizin kazancınızın %80’ini karşılayan diğer %20’ye focus olmalısınız” diyen bir pazarlama kuralı oluşmuştur.

Vilfredo Pareto, tarafından ortaya konulan Pareto verimliliği ile sadece yüzeysel olarak ilgilidir. Pareto her iki kavramı da nüfustaki gelir ve zenginlik dağılımı bağlamında geliştirmiştir. Belki de ilk defa duyduğunuz bu 80/20 kuralı, ortaya çıkan etkinin %80’i, etkenlerin sadece %20’sinden kaynaklanır.

Önemli azın yasası (Law of the Vital Few) ya da etken seyrekliği ilkesi (Principle of Factor Sparcity) olarak bilinen bu kural, bir sistem üzerindeki etkilerin %80’inin, etkenlerin %20’sinden kaynaklandığını söyler.

Unutmayalım ki bu ilke yaşamdaki dengesizlik prensibini anlamamıza yardımcı olduğu kadar, aslında hayatımızdaki ve günlük yaşantımızdaki birçok etkinin yalnızca %20 kadarının gerçekten önemli olduğuna kişisel zaman yönetimimiz için bu %20’lik kısma ağırlık vermenin gerekliliğine de vurgu yapıyor. Pareto ilkesi ilginç bir biçimde hayatın hemen hemen her alanında işlemektedir.

Pareto’ya göre dünya üzerindeki tüm ülkelerde nüfusun %20’si gelirlerin %80’ine sahip.
Trafikte meydana gelen kazaların %80’ini, yapılan hataların %20’si meydana getirir.
Satılan ürünlerin %20’si toplam karın %80’ini oluşturur.
Dolabınızda bulunan kıyafetlerinizin %20’sini tüm zamanlarınızın %80’inde giyersiniz.
Bir firmada yapılan işlerin %20’si gelirin %80’ini oluşturur.
Ülkenin % 80 zenginliğinin, nüfusun % 20’sine aittir.
Sonuçların %80’i, girdilerin sadece %20’sinin etkisiyle oluşur.
Eğer bir işin en önemli %20’lik kısmını çok iyi yaparsak, işin %80’ini halletmiş oluyoruz.
Nedenler ve sonuçlar arasındaki dengesiz orantı kaçınılmazdır.
Satışın kabaca %80’ini, satışçıların %20’si yapıyor.
Zamanımızın %80’inde, gardırobumuzdaki kıyafetlerin sadece %20’sini giyeriz.
Vaktimizin %80’i, tanıdıklarımızın yalnızca %20’siyle geçer.
Türkiye’deki yayınların %80’i, üniversitelerin % 20’si tarafından yapılıyor.
Nobel ödüllerinin % 86’sını, ülkelerin %20’si kazanıyor.
Microsoft en fazla raporlanan hataların %20’sini çözerek, çökmelerin %80’inin engellenmesinin mümkün olduğunu belirtmiş.
Bir şirkette giren paranın kabaca %80’i, müşterilerin %20’sinden geliyor. Yani 100 müşteriden en iyi 20’yi elde tutmakla, ciro ve karlılığın %80’ine hükmedilmiş olunuyor.
Bir işi bitirmek için ne kadar süreniz var ise o işi bitirmek o kadar zaman alır.

“Evren bizimle barbut oynuyor; ancak zarlar hileli. Ana hedef, hangi kurala göre hile yapıldığını bulmak ve bunları kendi amaçlarımız için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmektir.” – Joseph Ford

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.