“Batlamyus” olarak da bilinen eski Yunanlı astronomi, coğrafya ve matematik bilgini …

Ptolemaios,
Klaudyos Batlamyus,

İskenderiyeli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronom.

Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Batlamyus İskenderiye döneminde yaşamış ünlü bilim adamlarından birisidir. Müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. Belki Yunan asıllı bir Mısırlı, belki de Mısır asıllı bir Yunanlıdır. Yunanca adı Ptolemaios’tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle Ortaçağ İslam Dünyasında Batlamyus diye tanınmıştır. Batlamyus, Büyük Bileşim ve Coğrafya adlı iki önemli yapıtın yazarıdır.

Büyük Bileşim,
Arapça: Kitab el Macisti,
Latince: Almagest,
Yunanca: Mathematike Syntatksis,

Yunan ve Babil uygarlıklarının gökbilim bilgilerinin bir derlemesidir. Derlemenin çoğu kendisinden üç yüzyıl önce yaşamış olan Hiparkus’a dayanır. Yapıtta Dünya merkezli bir Güneş Sistemi modeli önerilir. Bu model, Kopernik’in güneş merkezli modeline dek Batı ve İslam dünyalarında geçerli model olarak kabul edilmiştir. Kitapta ayrıca düzlem ve küresel trigonometri hakkında bir inceleme bulunmaktadır.
Batlamyus’un diğer önemli yapıtı Coğrafya da bir derlemedir. Çağının Roma İmparatorluğu’nda bilinen coğrafya bilgileri bu kitapta toplanmıştır. Batlamyus astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına katkılar yapmıştır.

Zamanına kadar ulaşan astronomi bilgisinin sentezini yapmış ve bunları Mathematike Syntaxis (Matematik Sentezi) adlı yapıtında toplamıştır. Bu eser daha sonra Megale Syntaxis (Büyük Derleme) olarak anılmıştır. Arapçadan Latinceye çevrilirken Almagest olarak adlandırıldığından, bugün Batı dünyasında bu eser Almagest adıyla tanınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.