Moğolların batıya ilerleyişini ve fetihlerini anlatan “Tarih-i Cihangüşa” adlı yapıtıyla tanınmış İlhanlı tarihçi ve devlet adamı…

Alaaddin Ata Melik Cüveyni,
Tarih-i Cihangüşa,


Cihan Fatihinin Tarihi manasına gelir.
Moğolların 1217-1257 yılları arasındaki tarihini anlatmaktadır.
XIII. yüzyılda Moğol hükümdarı Mengü Han’ın Karakurum’daki sarayında bizzat yaşamış olup Hülagü zamanında 20 yıl Bağdat valiliği yapmış olan İran’ lı tarihçidir.

Tarihi Cihangüşa, Moğollar ve İlhanlılar devletinde önemli görevler üstlenmiş olan ünlü tarihçi ve devlet adamı Alaaddin Ata Melik Cüveyni tarafından üç cilt olarak Farsça yazılmıştır.

Moğollar, Harzemşahlar ve İsmailiye tarihinin birinci derecede önemli kitabıdır. Bu kitap günümüze kadar değerini korumuştur. Bir çok tarihçi tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Alaaddin Ata Melik Cüveyni, İran’nın kuzeydoğusunda tarihi büyük Horasan’nın Juvain şehrinde 1226 yılında doğmuştur. Alaaddin Ata Melik Cüveyni 1283 yılında Azerbaycan’da Muğan Ovasında veya Arran’da ölmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.